Zapraszamy na Gminne Święto Plonów w Mścicach

27 sierpnia 2014   Aktualności

Wyjazd do Niemiec

29 sierpnia 2014   Aktualności

Alternatywną atrakcją, szczególnie dla polskiej strony był występ zespołu „Country Family” tańczącego przy amerykańskiej muzyce country. / fot. M. Dębowski / UG Będzino

W dniach 22-24 sierpnia 2014 r. delegacja zespołów ludowych, sportowców z terenu gminy oraz pracowników UG Będzino wraz z Wójtem Gminy Będzino Henrykiem Brodą, zastępcą Wójta Gminy Henrykiem Lubockim i przewodniczącym Rady Gminy w Będzinie Andrzejem Nożykowskim wzięła udział w wyjeździe studyjnym do niemieckiej gminy partnerskiej Britz-Chorin-Oderberg. Inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu, organizatorami przedsięwzięcia była strona niemiecka.

Spotkanie różnych kultur

28 sierpnia 2014   Aktualności

Dnia 23 sierpnia 2014r. na placu rekreacyjnym w parku w Mścicach odbył się Festyn  Wiejski zorganizowany przez Radę Sołecką w Mścicach przy współudziale Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Starostwa Powiatowego w Koszalinie. W trakcie imprezy zaprezentowało się dziewięć zespołów ludowych prezentując  folklor różnych regionów Polski w tym folklor pomorski i kresowy („Spotkanie różnych kultur”).

Dzień Straży Gminnej

28 sierpnia 2014   Aktualności

Integracja Ty i ja

25 sierpnia 2014   Aktualności

Zakup Prospołeczny

20 sierpnia 2014   Aktualności

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem „Zakup Prospołeczny”.

„Zakup prospołeczny” jest zarejestrowanym znakiem, który informuje klienta/kontrahenta, że produkt jest wytworzony w organizacji, która należy do sektora ekonomii społecznej oraz jest wysokiej jakości. Przyznawany jest produktom, które cechują się szczególną dbałością o wysoką jakość towarów. Umieszczany jest w zależności od potrzeb podmiotu, w miejscach, które najbardziej odpowiadają podmiotowi np. na opakowaniach produktów, logo w miejscu pracy, na stronie internetowej.

Spotkanie różnych kultur

8 sierpnia 2014   Aktualności

Zabezpieczenie przeciwpożarowe żniw i omłotów

31 lipca 2014   Aktualności

 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe żniw i omłotów

Żniwa to czas gromadzenia palnych płodów rolnych w stodołach, stertach, stogach. W tym okresie ilość nagromadzonych zbiorów jest największa, dlatego też trzeba wtedy dbać najbardziej o uchronienie dobytku przed pożarem. Na każdym właścicielu gospodarstwa rolnego spoczywają zatem liczne obowiązki, a przede wszystkim:

Kapela „SWATY” w Kamieniu Pomorskim

31 lipca 2014   Aktualności

Dzień 26 i 27 lipca br. upłynął w Kamieniu Pomorskim przy dźwiękach muzyki ludowej. Do miasta przybyło ok. 30 zespołów z Ziem Odzyskanych, które zjechały na XVIII Festiwal Współczesnej Muzyki Ludowej im Jana Iwaszczyszyna. Oprócz muzyki funkcjonowały stoiska z rękodziełem artystycznym oraz rozmaitymi smakołykami.

Pożar w Kładnie

28 lipca 2014   Aktualności


W niedzielę we wczesnych godzinach porannych w miejscowości Kładno gmina Będzino doszło do dużego pożaru obory wypełnionej sianem. W wyniku pożaru spłonęło piętro obory oraz padło osiem sztuk świń. Udało się uratować pobliskie zabudowania. Straty oszacowano na około 300 tys. zł, natomiast mienie uratowane na ponad 400 tys. zł.