Projekt Strategii KOF

19 września 2014   Aktualności

Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokument ten określa podstawowe cele i kierunki wspólnych działań Partnerów KOF na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru w perspektywie 2014-2020.

Informacja z XLIII sesji Rady Gminy w Będzinie

18 września 2014   Aktualności

Dnia 11 września 2014 roku, odbyła się XLIII sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego,  porządkiem obrad.

W Tymieniu tańczą i śpiewają

16 września 2014   Aktualności

Jedne z pierwszych spotkań grupy seniorów. W najbliższym czasie odbędą się wspólne spotkania z młodszymi uczestnikami projektu / fot. M. Dębowski / UG Będzino

Na terenie gminy Będzino w miejscowości Tymień w ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Nauka dla Środowiska – Ośrodek Działaj Lokalnie w Koszalinie rozpoczęto projekt pn. „Taniec i śpiew łączy pokolenia”, którego inicjatorami są mieszkańcy Tymienia, a wnioskodawcą Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie.

Inicjatywa OSP

12 września 2014   Aktualności

 

Gminne Święto Plonów w Mścicach za nami!

9 września 2014   Aktualności

W dniu 6 września 2014 r. w sprzyjającej letniej aurze mieszkańcy Gminy Będzino uroczyście obchodzili doroczne Gminne Święto Plonów, które w tym roku odbyło się w Mścicach. Uroczystość była nie tylko podziękowaniem za zbiory ale także okazją do wspaniałej zabawy.

11. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja

4 września 2014   Aktualności

Film – podróże bez granic, pod takim hasłem przebiega 11. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja. W ramach tego Festiwalu nasza będzińska Biblioteka już po raz trzeci jest organizatorem Małego Festiwalu, wydarzenia kulturalnego, którego ideą jest działanie na rzecz integracji środowisk osób z niepełnosprawnością z ogółem społeczeństwa, budowanie dobrych relacji międzyludzkich, uczenie tolerancji i zrozumienia.

Nowy rok szkolny 2014/2015

3 września 2014   Aktualności

Dnia 1 września 2014 r. rozpoczął się nowy rok szkolny. Wraz z pierwszym dzwonkiem naukę w czterech szkołach podstawowych na terenie naszej gminy rozpoczęło 502, a w dwóch gimnazjach 246 uczniów. Do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów ,,0” w szkołach podstawowych uczęszczać będzie prawie 300 dzieci.

Zawiadomienie o sesji

3 września 2014   Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645; zm. poz. 1318; 2014 r. poz. 379  poz. ) zwołuję XLIII sesję VI kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień  11 września  2014r., o godz. 10.00.   Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Wyjazd do Niemiec

29 sierpnia 2014   Aktualności

Alternatywną atrakcją, szczególnie dla polskiej strony był występ zespołu „Country Family” tańczącego przy amerykańskiej muzyce country. / fot. M. Dębowski / UG Będzino

W dniach 22-24 sierpnia 2014 r. delegacja zespołów ludowych, sportowców z terenu gminy oraz pracowników UG Będzino wraz z Wójtem Gminy Będzino Henrykiem Brodą, zastępcą Wójta Gminy Henrykiem Lubockim i przewodniczącym Rady Gminy w Będzinie Andrzejem Nożykowskim wzięła udział w wyjeździe studyjnym do niemieckiej gminy partnerskiej Britz-Chorin-Oderberg. Inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu, organizatorami przedsięwzięcia była strona niemiecka.

Spotkanie różnych kultur

28 sierpnia 2014   Aktualności

Dnia 23 sierpnia 2014r. na placu rekreacyjnym w parku w Mścicach odbył się Festyn  Wiejski zorganizowany przez Radę Sołecką w Mścicach przy współudziale Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Starostwa Powiatowego w Koszalinie. W trakcie imprezy zaprezentowało się dziewięć zespołów ludowych prezentując  folklor różnych regionów Polski w tym folklor pomorski i kresowy („Spotkanie różnych kultur”).