Pierwszy numer bezpłatnego kwartalnika Gminy Będzino

22 stycznia 2015   Aktualności

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2014!

8 stycznia 2015   Aktualności

Oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2014 składamy do 31 stycznia 2015r. w Urzędzie Gminy Będzino pokój nr 23. Należy pamiętać, że wartość sprzedaży zgodnie z art. 21 pkt. 8 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zgodnie z art. 18. ust. 12 pkt. 5 ww. ustawy zezwolenie wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie.

Druk oświadczenia do pobrania tutaj

Informacja Wójta Gminy Będzino dotycząca stawek podatków od nieruchomości i od środków transportowych na rok 2015.

8 stycznia 2015   Aktualności

Wójt Gminy w Będzinie informuje, że nie zostały zmienione stawki w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych na rok 2015.

Zmiana opłat za śmieci

8 grudnia 2014   Aktualności
Szanowni mieszkańcy, informujemy, że od 1 stycznia zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstwa domowego zbierającego odpady w sposób nieselektywny będzie kształtować się następująco:

Wybory na sołtysów

20 stycznia 2015   Aktualności

Kliknij tutaj aby pobrać terminarz

„Bądź widoczny na drodze” prelekcja, pierwsza pomoc i zabawy edukacyjne

20 stycznia 2015   Aktualności

Dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy pierwszy dzień ferii zimowych zaczął się prelekcją i świetną zabawą edukacyjną w ramach akcji „Bądź widoczny na drodze”. Spotkanie dzieci z funkcjonariuszami Straży Gminnej w Będzinie i ratownikami medycznymi z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych Wojska Polskiego w Koszalinie odbyło się w sali widowiskowej Domu Kultury w Będzinie.

Jasełka w wykonaniu przedszkolaków

15 stycznia 2015   Aktualności

fot. M. Dębowski / UG Będzino

Dzień po Jasełkach w wykonaniu szkół podstawowych swoje występy w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie zaprezentowały dzieci z Przedszkola Samorządowego w Będzinie, Przedszkola Samorządowego w Mścicach, Wiejskiego Ogniska Przedszkolnego w Dobrzycy oraz Wiejskiego Ogniska Przedszkolnego w Tymieniu.

Przegląd Jasełek w Gminie Będzino

14 stycznia 2015   Aktualności

W tegorocznym Przeglądzie Jasełek udział wzięły trzy szkoły z terenu Gminy Będzino / fot. M. Dębowski / UG Będzino

W dniu 14 stycznia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie odbył się coroczny Gminny Przegląd Jasełkowy w zakresie szkół podstawowych. W wydarzeniu udział wzięły trzy szkoły z terenu Gminy Będzino – Tymienia, Łekna i Mścic.