Zaproszenie do wypełnienia ankiety

1 lipca 2014   Aktualności

W związku z realizacją kolejnego etapu projektu pn: „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” finansowanego ze środków MF EOG 2009-2014 pochodzących Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego zaprasza do wypełnienia ankiety zamieszczonej poniżej. Dziękujemy za poświęcony czas. Informacje o projekcie znajdują się na stronie Stowarzyszenia http://www.ko-pomerania.pl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=7&Itemid=121

Kliknij tutaj, aby wypełnić ankietę

Święto Policji

23 lipca 2014   Aktualności

Niebezpieczna substancja w Tymieniu

18 lipca 2014   Aktualności

W dniu 17 lipca 2014 roku ok. godz. 18:00 w miejscowości Tymień na parkingu leśnym przy drodze krajowej nr 11 doszło do nietypowego zdarzenia w postaci porzuconych pojemników z nieznaną substancją. Na miejsce zdarzenia udały się specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno – ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej z Koszalina, grupa operacyjna zespołu zarządzania kryzysowego Wójta Gminy Będzino w składzie komendanta straży gminnej oraz komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedstawiciele lasów państwowych.

Weź paragon

14 lipca 2014   Aktualności

VII Festyn Rodzinny w Będzinie

8 lipca 2014   Aktualności

Dnia 05 lipca 2014r. w Będzinie odbył się VII Festyn Rodzinny. Impreza rozpoczęła się o godzinie 16. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała zabawie dzieci, które mogły bezpłatnie korzystać z dmuchanej zjeżdżalni oraz zamku do skakania, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Podpisanie umowy na zagospodarowanie i odbiór odpadów

3 lipca 2014   Aktualności

Dnia 26 czerwca br. w Urzędzie Gminy Będzino odbyło się podpisanie dwóch umów dotyczących gospodarki odpadami. Pierwsza umowa dotyczyła odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Będzino. Podmiotem wyłonionym w trybie przetargowym, które do końca 2015 roku będzie obsługiwało mieszkańców zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie.

Szkolenie LGR

3 lipca 2014   Aktualności

SZANOWNI PAŃSTWO !

W imieniu Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej informujemy, o zaplanowanym szkoleniu wraz z możliwością indywidualnych konsultacji dla potencjalnych beneficjentów, które odbędzie się 18 lipca 2014 r. w godzinach od 10:00 do 15:00 w sali konferencyjnej Zarządu Portu w  Kołobrzegu przy ul. Szyprów 1.

Tytuł szkolenia:

Wniosek o płatność i sprawozdanie końcowe w ramach środka
4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji
polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu
umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności
.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu!

Mailowo (biuro@mlgr.pl) lub telefonicznie ( 600-400-509 lub 94-342-79-71)

I Rekreacyjny Festyn Strażacki [nowy film]

2 lipca 2014   Aktualności

Dużo radości sprawił mieszkańcom, a zwłaszcza dzieciom wspólny taniec zumby / fot. M. Dębowski / UG Będzino

W dniu 28 czerwca w Mścicach na terenie Orlika  i OSP Mścice odbył się I REKREACYJNY FESTYN STRAŻACKI ,,Bezpieczne Wakacje’’. Organizatorami imprezy byli Ochotnicza Straż Pożarna w Mścicach, Wójt Gminy Będzino, Rada Sołecka w Mścicach, GOK w Będzinie. Założeniem festynu było propagowanie bezpieczeństwa, służby w OSP poprzez integrację i wspólną zabawę mieszkańców.

Remonty w Zespole Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu w czasie ferii letnich 2014

2 lipca 2014   Aktualności

Informujemy, iż w trakcie ferii letnich 2014, w ZS w Tymieniu odbędą się następujące remonty:

1. Wymiana wykładziny podłogowej w Punkcie Przedszkolnym.
2. Wymiana wykładziny podłogowej w Oddziale Przedszkolnym.
3. Kapitalny remont ścian i malowanie w Punkcie Przedszkolnym.
4. Malowanie świetlicy szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej.
5. Remont sali 52 i jej adaptacja na świetlicę szkolną dla uczniów
Gimnazjum.

Mirosław Gostomczyk

„Rozpoczęcie lata” w Tymieniu

30 czerwca 2014   Aktualności

Rzut woreczkiem do celu to jedna z konkurencji, w której okazje mieli zmierzyć się młodzi uczestnicy festynu / fot. M. Dębowski / UG Będzino

Dnia 28 czerwca 2014r. przy Domu Ludowym w Tymieniu odbył się festyn integracyjny pod hasłem „Rozpoczęcie lata”, którego głównym sponsorem była Środkowopomorska Grupa Działania.