Życzenia wielkanocne

17 kwietnia 2014   Aktualności

XXXVII eliminacje powiatowe w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

16 kwietnia 2014   Aktualności

W dniu 12 kwietnia 2014 roku w siedzibie Zespołu  Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach odbyły się XXXVII eliminacje powiatowe w ramach  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP)

 W turnieju uczestniczyło 29 zawodników reprezentujących wszystkie gminy powiatu koszalińskiego. Gmina Będzino po raz pierwszy była gospodarzem tego typu zawodów. Zmagania przebiegały na wysokim poziomie. Ponadto w przerwie wystąpił zespół szkolny po przewodnictwem Pani Bożeny Cienkowskiej.

Zaproszenie do udziału w projekcie

16 kwietnia 2014   Aktualności

Tytuł Projektu: „Wsparcie aktywności osób powyżej 50 roku życia w ramach Centrum Promocji Zatrudnienia”
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

BENEFICJENCI

Projekt przeznaczony jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Koszalinie oraz powiatów: koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, białogardzkiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego, drawskiego i wałeckiego w wieku 50-64 lat.

I miejsce w konkursie Opowiedz

14 kwietnia 2014   Aktualności

Konkurs Opowiedz prowadzony jest co roku w ramach programu „Działaj Lokalnie” i ma na celu zachęcenie grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”. W tym roku w konkursie wzięła udział grupa mieszkańców Słowienkowa (na czele z Panią sołtys Anną Garbalską), których działania zostały udokumentowane w krótkiej formie filmowej przez Mateusza Dębowskiego. Wykonana praca zdobyła I miejsce, tym samym mieszkańcy otrzymają główną nagrodę w konkursie – ekspres do kawy. Jednak to nie wszystko, bowiem dwie najlepsze prace z naszego regionu zostały wysłane do ogólnopolskiego konkursu, gdzie mają szansę zdobyć dla swojego sołectwa atrakcyjne nagrody finansowe.

Zwycięski film można obejrzeć poniżej.

Gminny Turniej Piłki Nożnej

14 kwietnia 2014   Aktualności

Jarmark Wielkanocny 2014

8 kwietnia 2014   Aktualności

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Starosta Koszaliński mają przyjemność zaprosić Państwa do udzi­ału w największym w regionie JARMARKU WIELKANOCNYM W KOSZALINIE. Zapraszamy wszystkich, którzy cenią twórczość ludową oraz kultywują tradycje związane z okresem wielkanocnym.

Jarmark Wielkanocny na dziedzińcu Muzeum w Koszalinie!

11 kwietnia (piątek) – godz. 12:00 – 18:00
12 kwietnia (sobota) – godz. 10:00 – 15:00

Podczas Jarmarku swój dorobek zaprezentują znani regionalni artyści ludowi, ale także początkujący twórcy, rzemieślnicy artystyczni, wytwórcy jadła lokalnego, stowarzyszenia, sołectwa, świetlice środowiskowe, instytucje opiekuńczo-wychowawcze oraz indywidualni mieszkańcy regionu zachodniopomorskiego.  

Joanna Olech w Bibliotece

8 kwietnia 2014   Aktualności

Absolwentka ASP w Warszawie, grafik, ilustrator, także krytyk literacki i dziennikarka, a z własnego wyboru pisarka książek dla dzieci i młodzieży. Autorka rewelacyjnej książki Dynastia Miziołków, zdobywczyni wielu nagród za teksty książek i ilustracje – to Joanna Olech, która spotkała się 4 kwietnia 2014 r. w będzińskiej bibliotece z najbardziej oczytanymi „osobnikami” z klas 4-6 ze szkół podstawowych z Łekna i Tymienia.

Młodzież zapobiega pożarom

7 kwietnia 2014   Aktualności

Gmina Będzino wraz z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z Będzina, Dobrzycy, Mścic realizując zadania z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej uczestniczy w organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

I miejsce naszych samorządowców

7 kwietnia 2014   Aktualności

Dnia 5 kwietnia 2014 roku w Hali Sportowej Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Polanowie odbył się kolejny Turniej Samorządowy o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu. Wśród uczestników nie zabrakło drużyny samorządowców z Gminy Będzino. Na czele drużyny stanął Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie Pan Adam Gołębiewski. W skład zespołu weszli wielbiciele siatkówki oraz kibice, którzy wzięli udział w konkurencjach sportowych. Najważniejsze jednak były rozgrywki w piłkę siatkową, w których zaszczytne pierwsze miejsce zajęła nasza drużyna, tym samym zdobywając Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo oraz dobrą zabawę i zachęcamy do udziału w następnym roku!

Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy w Będzinie

4 kwietnia 2014   Aktualności

Będzino dn. 4 kwietnia 2014 r.

OA.R .00020.3.2014.EJ.

Z A W I A D O M I E N I E

 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645; zm. poz. 1318)

 zwołuję XL sesję VI kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 15 kwietnia 2014r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad: