Wyniki wyborów samorządowych

20 listopada 2014   Aktualności

www

Kliknij tutaj aby zobaczyć

Inwestycje i inicjatywy w Gminie Będzino – podsumowanie 2011-2014

13 listopada 2014   Aktualności

Koncert Laury Łącz

16 grudnia 2014   Aktualności

laura_lacz

Zawiadomienie o III sesji

15 grudnia 2014   Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645; zm. poz. 1318; 2014 r. poz. 379 poz. )

zwołuję III sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 30 grudnia 2014r., o godz. 10.00.  Miejscem obrad będzie sala Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie.

Informacja z II sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

15 grudnia 2014   Bez kategorii

Dnia 09 grudnia 2014 roku, odbyła się II sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad.
Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów.

Kulinarne dziedzictwo w potrawach wigilijnych

12 grudnia 2014   Aktualności

W radosnej, świątecznej atmosferze przebiegał gminny konkurs „Kulinarne dziedzictwo w potrawach wigilijnych”, który 10 grudnia 2014 odbywał się w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie. Inicjatorem konkursu i współorganizatorem już po raz siódmy był ZODR w Barzkowicach – Terenowy Zespół Doradców w Koszalinie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Będzino – Pan Henryk Broda, który wraz ze Starostą Koszalińskim Marianem Hermanowiczem przywitali gości i dokonali uroczystego otwarcia spotkania.

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

11 grudnia 2014   Aktualności

ostrze