Dodano przez Mateusz Dębowski

Utrudnienia w pracy urzędu

Informujemy, iż w dniu 27.04.2018 r. Urząd Gminy Będzino będzie czynny w godz 8:00 – 12:30, a w dniu 18.05.2018 w godzinach 8:30 – 15:00. W związku z tym obsługa mieszkańców będzie utrudniona, za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością

Zapraszamy do udziału w projekcie „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”, który jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie oraz Gminę Będzino. Inicjatywa będzie realizowana od maja do października br. W ramach projektu organizowane będą m.in. zajęcia z dietetykiem, zajęcia kulinarne oraz zajęcia z trenerem osobistym. Projekt skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców gminy Będzino […]

Posiedzenie komisji budżetowo-finansowej

Będzino, 16 kwietnia 2018 r. OA.R.0012.5.4.2018.EJ. Przewodnicząca komisji budżetowo – finansowej zwołuje posiedzenie komisji na dzień 23 kwietnia 2018 r., godz. 09:20. Posiedzenie odbędzie się u Skarbnika Gminy Będzino. Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów uchwał na sesję. Przewodnicząca komisji Barbara Grudzień

Zawiadomienie o XLI Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XLI sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  23 kwietnia 2018 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji […]

Joanna Żurawska

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszej drogiej koleżanki, wieloletniego kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie – Joanny Żurawskiej.