Dodano przez Mateusz Dębowski

Gminny Turniej Piłki Siatkowej

Dnia 27 października  br. na hali sportowej Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Będzino. W imprezie wzięły udział 4 zespoły  z terenu gminy.

Informacja – azbest

Trwa realizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy Będzino. Wybrana w drodze przetargu nieograniczonego firma „Zakład Ogólnobudowlany Witold Żmuda Trzebiatowski z siedzibą w Miastku zajmuje się demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest ze zgłoszonych do programu 42 posesji.

Odbyły się dożynki wiejskie w miejscowości Strzepowo

W sobotę 29 września br. odbyły się po raz pierwszy  dożynki wiejskie w miejscowości Strzepowo.  Organizacja święta plonów możliwa była dzięki hojności  sponsorów – Pana Zbigniewa Pilińskiego – ROLMAX Strzepowo, Wójta Gminy Będzino – Henryka Brody, Przewodniczącego Rady Gminy – Andrzeja Nożykowskiego i innych anonimowych darczyńców. Po mino niesprzyjającej aury mieszkańcy bawili się do późnych […]

Zapytanie ofertowe na realizację zajęć

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Kliknij tutaj aby zobaczyć treść zapytania

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego zaprasza do zapoznania się z ofertą inwestycyjną

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie w związku z realizacją projektu pn.: „Prace studialno – koncepcyjne dla terenu inwestycyjnego lotniska w Zegrzu Pomorskim” przygotowało ofertę inwestycyjną lotniska w Zegrzu Pomorskim w trzech wersjach językowych. Oferta dostępna jest w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego oraz do pobrania na stronie Stowarzyszenia: www.ko-pomerania.pl