Wprowadzone przez Mateusz Dębowski

Materiał do szycia maseczek

 Drodzy mieszkańcy Gminy Będzino. Informowałem Państwa, że Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przystąpiły do akcji szycia maseczek. Chcę poinformować, że dzięki staraniom Pani Ani Wieczorek z KGW Będzino, za darmo udało  się pozyskać dużo materiału odpowiedniego do  maseczek wraz z instrukcją ich właściwego szycia. W sobotę 28.03 br.  jedziemy do Karlina pociąć materiał tak, by […]

APEL WÓJTA GMINY BĘDZINO

Będzino, 25 marca 2020 r. APEL WÓJTA GMINY BĘDZINO          Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z koronawirusem SARS-CoV2, a także w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy Wójt Gminy […]

XX Sesja

Uwaga! Przewodnicząca Rady Gminy Będzino informuje, iż z przyczyn związanych z pandemią koronawirusa, XX Sesja Rady Gminy w Będzinie nie odbędzie się w planowanym terminie.

Wszystkie ręce na pokład…

Gmina Będzino dołącza do akcji szycia fartuchów i maseczek dla personelu medycznego. Z taką inicjatywą wyszły, jak zwykle niezawodne, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy. Szyją Panie z KGW w Dobrem i KGW w Dobrzycy. Przygotowania trwają również w Będzinie, Tymieniu i Strachominie i po otrzymaniu materiałów Panie są gotowe do włączenia […]

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy w Będzinie [sesja odwołana]

R.0002.1.20.2020.MD                                                                          Będzino, dn. 24 marca 2020 r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1696) zwołujęXX sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będziniena dzień 31 marca 2020 r., o godz. 11:00.Miejscem obrad będzie sala główna w […]

Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.19.2020.MD                                         Będzino, dn. 5 marca 2020 r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1696) zwołujęXIX sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będziniena dzień 12 marca 2020 r., o godz. 09:00.Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy […]

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 24.02.2020 r. W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i: 1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy […]