Dodano przez Mateusz Dębowski

Punkt wsparcia rodziny i dziecka

Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” Bedzino 21 informuje, że został uruchominy od stycznia 2018 roku „Punkt wsparcia rodziny i dziecka„, który ma na celu udzielenie bezpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Gminy Bedzino.             Poradnictwo specjalistyczne jest skierowane do osób uzależnionych, współuzależnionych, doznających przemocy, krzywdzących oraz będących w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto w ramach poradnictwa pomoc mogą uzyskać rodzice […]

Wywóz odpadów 6 stycznia

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że 6 stycznia (Święto Trzech Króli) odbędzie się wywóz odpadów dla miejscowości wskazanych w harmonogramie. Nie będzie przesunięcia wywozu o dzień z powodu święta, jak to było dotychczas.