Dodano przez Mateusz Dębowski

Remont przedszkola w Mścicach w ramach projektu

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W ramach projektu wyremontowano sale dla dzieci.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ BIURO MLGR

W związku z planowanym w okresie 27 lutego – 29 marca 2013 r. kolejnym naborem wniosków w ramach obszaru 4.1.c „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”, w ramach osi 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” ;

INFORMACJA Z XXVII SESJI RADY GMINY BĘDZINO

Dnia 6 lutego 2013 roku, odbyła się XXVII sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego  porządkiem obrad.

SZKODY I STRATY SPOWODOWANE WICHURAMI I PODTOPIENIAMI

W dniu 31.01.2013 roku ok. godz. 1145 w miejscowości Dobre 1a doszło do nietypowego zdarzenia. W wyniku silnego i porywistego wiatru została zerwana połowa poszycia dachowego w budynku mieszkalnym. Na miejsce zdarzenia został zadysponowany zastęp OSP Mścice przez PSP w Koszalinie. Udali się również pracownicy UG ds. zarządzania kryzysowego i spraw komunalnych. W między czasie […]

Święto sportu w Gminie Będzino

Jak co roku młodzi sportowcy gminy Będzino wraz z nauczycielami oraz przyjaciółmi sportu spotkali się na tradycyjnym Balu Sportowca Szkolnego Związku Sportowego w Będzinie. Organizatorem tegorocznej imprezy był Zespół Szkół im. Kardynały Ignacego Jeża w Tymieniu.