Trwają prace nad S6

Darmowe czytanie na ekranie

Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie wspólnie z Koszalińską Biblioteką Publiczną   i pozostałymi bibliotekami powiatu koszalińskiego przystąpiła do projektu – Powiatowa Czytelnia  E-booków Legimi. Czytaj więcej

W bibliotece o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim

Sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica  w Szczecinie – Cecylia Judek – była gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie Filia w Tymieniu. Czytaj więcej

Pierwsza taka noc w będzińskiej bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie po raz pierwszy włączyła się do ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek 2017. Drugiego czerwca, późnym wieczorem, biblioteka stała się centrum dowodzenia i zamieniła się w prawdziwe biuro detektywistyczne z ubiegłego wieku.

Czytaj więcej

Kolejne spotkania konsultacyjne w sprawie rewitalizacji już za nami

W ubiegłym tygodniu odbyły się kolejne warsztaty grupowe z mieszkańcami obszaru przewidzianego do rewitalizacji. Spotkania dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022, odbyły się dnia 30 maja 2017r. w miejscowościach Wierzchomino i Wierzchominko. Czytaj więcej

Festiwal piosenki

31 maja 2017r. w Zespole Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu odbył się Jubileuszowy 20 Festiwal Piosenki Szkół i Przedszkoli Gminy Będzino. Urodzinowy tort otworzył zmagania konkursowe w czterech kategoriach: przedszkola i oddziały przedszkolne, klasy I – III szkoły podstawowej, klasy IV – VI szkoły podstawowej i klasy I – III gimnazjum. W przesłuchaniach wzięło udział 39 wokalistów, których oceniała Komisja w składzie: Bogumił Gewartowski – przewodniczący i członkowie Maria Górska i Stefan Wawrzeńczyk.

Czytaj więcej

Granty czekają

Trwa nabór do X. edycji programu „Działaj Lokalnie”. W tym roku wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Można uzyskać nawet  do 6 tys. zł dofinansowania. Termin składania wniosków kończy się 16 czerwca. Więcej informacji na stronie www.dzialajlokalnie.pl, pod numerem telefonu 94 3478205 lub adresem: marta.czerwinska@ndsfund.org i urszula.sadlowska@ndsfund.org

Wnioski można też składać do programu „Społecznik”. Jest to program grantowy, który ma by  maksymalnie odformalizowany. Kierowany jest do organizacji pozarządowych lub grup  nieformalnych co najmniej trzyosobowych, reprezentowanych przez organizację pozarządową. Aplikować można o kwotę do 3 tys. zł w ramach działań integrujących mieszkańców. Nabór wniosków prowadzony jest do 21.08.2017 r. Szczegółowe informacje i dokumentacja są do pobrania na stronie: www.karrsa.eu/program-spolecznik/.
9 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie UG odbędzie się bezpłatne szkolenie nt. programu Społecznik!