Zebranie Stowarzyszenia Sportowego

W dniu 21.02.2018 r. odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Sportowego Gminy Będzino. W zebraniu uczestniczyli członkowie stowarzyszenia i zaproszeni goście. Zarząd Stowarzyszenia po zaprezentowaniu obszernego sprawozdania za rok 2017 oraz wspólnej dyskusji otrzymał absolutorium. Ze względów zdrowotnych odwołano dwóch nieaktywnych członków zarządu oraz powołano nowych – Leszka Lenarcika oraz Krystiana Kelm. Prowadzony przez stowarzyszenie Bajgiel Będzino skończył sezon z dobrym wynikiem na miejscu 6 tabeli klasy okręgowej gr. Koszalin Płn..

5-lecie UKS

Dnia 10 lutego odbyły się uroczyste 5 urodziny Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karate Kyokushin Kanku Tymień”. W uroczystości wzięli udział niemal wszyscy członkowie klubu wraz z rodzicami. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Będzino – pan Henryk Broda, Przewodniczący Rady Gminy – pan Andrzej Nożykowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu – pan Mirosław Gostomczyk, wicedyrektor Szkoły – pani Jolanta Szuba, Prezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Karate – sensei Andrzej Kłujszo, Radni Gminy Będzino – pani Barbara Grudzień oraz pan Franciszek Adamiuk.

Read more

Wstępny nabór wniosków na usuwanie azbestu

Szanowni Mieszkańcy, zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób, które posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” do składania wstępnych deklaracji do przystąpienia do programu.

W planach na 2018 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest uruchomienie naboru wniosków na zasadach tj. w latach ubiegłych.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące:

  • demontażu wyrobów zawierających azbest,
  • zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych,
  • transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji leżą po stronie właściciela nieruchomości.

UWAGA!

Program realizowany będzie po ogłoszeniu naboru wniosku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Będzino o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez operatora programu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Będzino nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, bądź nabór nie zostanie ogłoszony zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie – pokój nr 6 lub pod numerem tel. 943162533

Pieniądze na seniorów

Gmina Będzino otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch projektów w ramach programu Senior+.

Informacja z narady Wójta z sołtysami Gminy Będzino

W dniu  13 lutego 2018  roku o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie odbyła się narada Wójta Pana Henryka Brody, z  sołtysami naszej gminy, w której udział wzięli także pracownicy gminy.

Read more

Zmiana terminu wywozu odpadów wielkogabarytowych

Uwaga !

W związku z awarią sprzętu, następuje zmiana terminu wywozu odpadów wielkogabarytowych z dnia 15 lutego na dzień 17 lutego br. (sobota)  dla miejscowości :Smolne, Strachomino, Strzepowo, Łasin Koszaliński, Łopienica, Pleśna, Kładno. Za zaistniałą zmianę przepraszamy.

Zaprojektuj logo

Podpisano umowę na budowę kanalizacji

W dniu 06.02.2018 r. podpisano umowę  na realizację zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej.

Read more

Seminarium z IPO

W dniach 13/14 stycznia na boisku sportowym w Dobrzycy odbyło się organizowane przez Stowarzyszenie HUSOSKY seminarium z IPO*.

Read more