Gminne Eliminacje za nami

W dniu 28 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Będzinie z s. w Łeknie przeprowadzono Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W przeprowadzonych eliminacjach udział wzięło 28 uczniów ze szkół podstawowych oraz 14 uczniów z gimnazjów. Laureatami w kategorii SP zostali Małgorzata Grajper oraz Krystian Woźniak, natomiast w kategorii gimnazjów Filip Wasiak i Patryk Jaroszewski. Powyższe osoby wystartują jako reprezentanci Gminy Będzino w eliminacjach powiatowych. Gratulujemy!

Ochotnicza Straż Pożarna z Mścic zakupi sprzęt szkoleniowy

W ubiegłym roku zarząd OSP podjął skuteczne działania dotyczące pozyskania dofinansowania na zakup fantomu do szkoleń z pierwszej pomocy oraz defibrylatora treningowego. W tym celu przy wsparciu Urzędu Gminy przygotowany i złożony został wniosek aplikacyjny do Programu pomocy strażom pożarnym prowadzonym przez PKN ORLEN i korporacyjną Fundację ORLEN – Dar Serca. Read more

Spotkanie z Joanną Ławicką

Gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie była Joanna Ławicka – doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, autorka książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera” oraz licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich. Spotkanie poprowadziła Agnieszka Szeląg – nauczyciel terapeuta  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie. Read more

OGŁOSZENIE

Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie ma przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców pn. „Spotkanie Informacyjne dotyczące aplikowania o środki europejskie w ramach Działania 1.5 – Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji finansowanego z RPOWZ 2014-2020” (Wsparcie na innowacyjne atrakcje turystyczne/produkty turystyczne), które odbędzie się w dniu 30.03.2017 r. w CITY BOX KOSZALIN ul. Rynek Staromiejski 14. w godz. 10 : 00 – 13 : 30.

Program spotkania

  • 10:00-10:15   Powitanie uczestników i przedstawienie planu szkolenia.
  • 10:15-10:30   Przedstawienie oferty sieci PIFE.
  • 10:30-11:30   Główne założenia konkursu dla Działania 1.5
  • 11:30-11:45   Przerwa.
  • 11:45-12:30   Procedura wyboru projektów.
  • 12:30-13:00   Wniosek o dofinansowanie dla Działania 1.5.
  • 13:00-            Podsumowanie/ pytania od beneficjentów.

Organizator spotkania:

  • – Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie, ul. Monte Cassino 2, Koszalin, e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl, tel. 94 317 74 07/05/09
  • – Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (poniżej) na adres: lpi-koszalin@wzp.pl do dnia 29 marca br., do godz. 12:00. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy – otwórz

 

Turniej piłki siatkowej w Mścicach

Dnia 18 marca 2017r. na hali sportowej Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Będzino. W imprezie wzięły udział  zespoły z Tymienia, Będzina, Wierzchomina i „Zryw” Mścice. Zwycięzcą turnieju została drużyna z Będzina przed Tymieniem. Za zwycięstwo w zawodach Będzino otrzymało okazały puchar, a wszystkie drużyny za uczestnictwo w rozgrywkach dostały nagrody w postaci piłek a zawodnicy ciepły posiłek i napoje.

Read more

Szkolne Eliminacje do Turnieju

W dniu 17 marca 2017 r. w czterech szkołach z terenu gminy Będzino odbyły się Szkolne Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który został zorganizowany w ramach realizacji projektu pn. „Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze na terenie gminy Będzino”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Read more

II Powiatowy Dzień Sołtysa w Parnowie

Kolejny raz święto Sołtysów Powiatu Koszalińskiego odbyło się pod auspicjami Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie. Oczywiście  11 marca br. ale  tym razem w Parnowie w gminie Biesiekierz gdzie zgromadziło się blisko 100 gości.

Read more

Informacja z narady Wójta z sołtysami Gminy Będzino

W dniu  10 marca 2017 roku , w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie odbyła się narada Wójta Pana Henryka Brody, z  sołtysami naszej gminy, w której udział wzięli także pracownicy gminy.

Read more

Wstąp do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej!

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Będzino rozpoczęły realizację projektu pn. „Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze na terenie gminy Będzino”. Projekt stanowi odpowiedź na problem braku zaangażowania mieszkańców w zakresie nowych rekrutów w OSP i brakiem MDP na terenie gminy Będzino, co ma negatywny wpływ na obecne funkcjonowanie i przyszłość Ochotniczych Straż Pożarnych.
Read more

Dzień Kobiet w Gminie Będzino

W dniu 8 marca w sali widowiskowej GOK w Będzinie z inicjatywy Rad Sołeckich Będzina, Łekna, Kiszkowa, Uliszek, Śmiechowa – Borkowic, OSP Będzina oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbyła się impreza z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, w której uczestniczyło około 200 pań z terenu całej gminy.

Read more