Gminny Przegląd Jasełkowy 2017 – przedszkola

W dniu 17.01.2017 r. swoje występy w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie zaprezentowały dzieci z Przedszkola Samorządowego w Będzinie, Przedszkola Samorządowego w Mścicach, Wiejskiego Ogniska Przedszkolnego w Dobrzycy oraz Wiejskiego Ogniska Przedszkolnego w Tymieniu.

Czytaj więcej

XXV Finał WOŚP – wyniki zbiórek

15 stycznia 2017 r. Zespół Szkół im. Kard. Ignacego Jeża przyłączył się do ogólnopolskiej akcji Jurka Owsiaka. W tym roku kwestowaliśmy, aby ratować życie i zdrowie dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

Podsumowanie działalności klubu Karate Kyokushin Kanku Tymień

Już czwarty sezon za nami, ponad cztery lata trenujemy karate w Tymieniu. W 2016 roku nie zabrakło powodów do dumy i radości dzięki osiągnięciom karateków z Tymienia. Treningi odbywały się trzy razy w tygodniu, bez większych zmian, w dwóch grupach wiekowych.

Czytaj więcej

XXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie

Dnia 29 grudnia 2016 roku, odbyła się XXVI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącego Rady, porządkiem obrad. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski.

Czytaj więcej

Spotkanie świąteczno-noworoczne

W dniu 29 grudnia 2016 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne. Udział w spotkaniu wzięły władze Gminy Będzino oraz zaproszeni księża, przedstawiciele zakładów pracy, instytucji, firm z terenu Gminy Będzino oraz kierownicy jednostek gminnych. W spotkaniu udział wzięli również m.in. poseł na sejm Stefan Romecki oraz Starosta Powiatu Koszalińskiego Marian Hermanowicz. Wydarzenie uświetnił występ Klaudii Zabłudy z Domu Ludowego w Tymieniu, a także kapeli SWATY. Przy okazji tej uroczystości zostały wręczone medale „Zasłużony dla Gminy Będzino” – dla Piekarni Bajgiel z Będzina, Piekarni Paczkowscy z Dobrzycy oraz firm Parol i HEAN z Mścic. Odznaczonym gratulujemy. W dalszej części spotkania Wójt Gminy Będzino Henryk Broda przedstawił multimedialną prezentację dotyczącą wykonanych zamierzeń i zadań w 2016 roku. Uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia i wznieśli toast za pomyślność wszystkich mieszkańców Gminy Będzino w roku 2017.