20 lat minęło jak jeden dzień…

          Niby banalne i zwyczajne. Jak co roku spotykamy się z grupą Francuzów z Saint-Yrieix, w tym roku u nas w Będzinie. Więc skąd tyle emocji? Tyle wzruszeń?

                Czas wyjątkowy, bo to 20-lecie. Już tyle lat trwa nasza coroczna przygoda, wspólne witanie wiosny i radosne spotkania. Niektórzy są z nami od początku, inni dołączyli w tym roku, dla jeszcze innych był to tylko krótki epizod. Jedno jest pewne, w na terenie naszej gminy nie ma osoby, która nie słyszałaby o współpracy polsko – francuskiej i wszystkim towarzyszy to samo przyspieszone bicie serca w oczekiwaniu na przyjazd naszych przyjaciół z Francji. Read more

Viii Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych – Dobrzyca 2017

W dniu 03 maja w sali widowiskowej Domu Kultury w Dobrzycy pod patronatem Wójta Gminy Będzino pana Henryka Brody i Starosty Koszalińskiego pana Mariana Hermanowicza odbył się VIII Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych. Imprezę otworzyli, życząc przyjemnego spędzenia czasu i owocnej rywalizacji Wójt Gminy Będzino Henryk Broda i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Jerzy Łuczak. W rywalizacji w poszczególnych kategoriach uczestniczyło 9 solistów, 1 kapela ludowa, 26 zespołów śpiewaczych i 3 zespoły pieśni i tańca. Jej efektem była ocena jurorów p. Janusza Pietrzykowskiego i przewodniczącego komisji p. Winfreda Wojtana. Były to trudne wybory, gdyż duża ilość wykonawców a także wysoki poziom prezentacji stworzył problemy w wytypowaniu najlepszych uczestników przeglądu.

W kategorii soliści:

I miejsce – RYSZARD PRZYBYLSKI       –   Jamno

II miejsce – STANISŁAW BARSKI – Koszalin

III miejsce – SARA KRECZETOWSKA   –  Bobolice

W kategorii kapele ludowe :

I miejsce – Kapela Ludowa „SWATY” z Będzina,

W kategorii zespoły śpiewacze :

I miejsce – Zespół Śpiewaczy „JARZĘBINY”  ze Świeszyna

II miejsce – Zespół Ludowy „ ZALESIE” z Mścic

III miejsce – Zespół Śpiewaczy „ BURSZTYNY” z Sianowa

W kategorii zespoły pieśni i tańca :

I miejsce – Zespół Tańca Ludowego „BAŁTYK” z Koszalina

 II miejsce –  Zespołu Pieśni i Tańca „KALINA” z Dobrzycy

 III miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „PEŁNIKI” z Bobolic

Nagrodę Grand Prix przeglądu ufundowaną przez Wójta Gminy Będzino otrzymał zespół „SKARPIANIE” z Koszalina.

Wójt Gminy Będzino p. Henryk Broda, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Jerzy Łuczak i członkowie komisji konkursowej p. Winfred, p. Wojtan, p. Janusz Pietrzykowski wręczyli zwycięzcom poszczególnych kategorii statuetki ufundowane przez Powiat Koszaliński oraz nagrody przekazane przez pp. Lucynę i Kazimierza Parol prowadzących firmę w Mścicach. Zdobywcy nagród głównych w poszczególnych kategoriach reprezentować będą powiat koszaliński w przyszłorocznym przeglądzie wojewódzkim, który odbędzie się w Niedzielę Palmową w Łobzie. Transport wykonawców ufundowany zostanie przez Starostwo Koszalińskie.

Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy i upominki w postaci roślin ozdobnych ufundowanych przez sponsora imprezy państwa Iwonę i Piotra Bigońskich „OGRODY HORTULUS” oraz drobne upominki ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie. W trakcie trwania przeglądu tradycyjnie już wykonawcy i zespoły miały możliwość darmowego zwiedzania ogrodów HORTULUS, zrobienia sobie zdjęć w przepięknej scenerii rośli ozdobnych czy też zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przebieg przeglądu w tym przede wszystkim paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy za przygotowanie bardzo smacznych ciast i posiłków oraz pracownikom GOK za sprawne przeprowadzenie imprezy.

Więcej zdjęć na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie – przejdź

Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Będzino

W dniu 30 kwietnia od godziny 10.00 na boisku „Orlik” w Mścicach odbywał się coroczny turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Będzino. W tym roku został on przeniesiony z dużego boiska sportowego w Dobrzycy do Mścic na „Orlika”. W zawodach wzięło udział 5 drużyn a zwyciężyła drużyna z Mścic  przed drużyną ze Strzepowa i ”Husarią” z Tymienia . Zwycięska drużyna otrzymała puchar z rąk Wójta Gminy p. Henryka Brody, a pozostałe drużyny za udział – piłki nożne. Wszyscy uczestnicy imprezy poczęstowani zostali  kiełbaskami na gorąco, kawą, herbatą i napojami. Mimo dość chłodnej pogody atmosfera imprezy była bardzo gorąca a rywalizacja mimo, że zacięta przebiegała spokojnie.

 Dziękujemy wszystkich przybyłym na „Orlika” za udział i uhonorowanie świątecznych dni majowych / Święta Pracy, Dnia Flagi i Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja/.

Kwiecień w naszych bibliotekach

Ten pierwszy wiosenny miesiąc był  niezwykle bogaty w nagrody i bardzo atrakcyjny kulturalnie. Read more

VIII Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych 2017

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie i Starostwo Powiatowe w Koszalinie serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w VIII Powiatowym Przeglądzie Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych, który odbędzie się w dniu 3 maja o godz. 10.00 w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury  w Dobrzycy.

Szczegóły dotyczące Przeglądu i zasady uczestnictwa, zawarte są w „Regulaminie-Założeniach programowo-organizacyjnych „. /Karta zgłoszenia będzie do pobrania ze strony internetowej GOK Będzino/.

Przegląd ten ukierunkowany jest na propagowanie i kultywowanie twórczości ludowej oraz popularyzację folkloru polskiego . Twórczość ta zasługuje na to, by zachować ją w świadomości przyszłych pokoleń.

Impreza ma charakter konkursu i wytypowane zostaną najlepsze zespoły   i wykonawcy, którzy reprezentować będą powiat koszaliński na przeglądach wyższego szczebla. Jesteśmy jednak przekonani,   że wszyscy zasługiwać będą na wyróżnienie  i żaden zespół,  ani wykonawca nie wyjedzie z Dobrzycy  bez upominku.

Imprezę chcemy promować poprzez dostępne media. Mam nadzieję, że odpowiedzą Państwo na nasze zaproszenie i możliwość wspólnej zabawy. Dla przybyłych zespołów umożliwimy darmowe zwiedzanie tematycznych ogrodów „HORTULUS”.

Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie.

Starostwo Powiatowe w Koszalinie.

Regulamin przeglądu – otwórz

Formularz zgłoszenia – otwórz

Ochotnicza Straż Pożarna z Mścic zakupi sprzęt szkoleniowy

W ubiegłym roku zarząd OSP podjął skuteczne działania dotyczące pozyskania dofinansowania na zakup fantomu do szkoleń z pierwszej pomocy oraz defibrylatora treningowego. W tym celu przy wsparciu Urzędu Gminy przygotowany i złożony został wniosek aplikacyjny do Programu pomocy strażom pożarnym prowadzonym przez PKN ORLEN i korporacyjną Fundację ORLEN – Dar Serca. Read more

OGŁOSZENIE

Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie ma przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców pn. „Spotkanie Informacyjne dotyczące aplikowania o środki europejskie w ramach Działania 1.5 – Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji finansowanego z RPOWZ 2014-2020” (Wsparcie na innowacyjne atrakcje turystyczne/produkty turystyczne), które odbędzie się w dniu 30.03.2017 r. w CITY BOX KOSZALIN ul. Rynek Staromiejski 14. w godz. 10 : 00 – 13 : 30.

Program spotkania

  • 10:00-10:15   Powitanie uczestników i przedstawienie planu szkolenia.
  • 10:15-10:30   Przedstawienie oferty sieci PIFE.
  • 10:30-11:30   Główne założenia konkursu dla Działania 1.5
  • 11:30-11:45   Przerwa.
  • 11:45-12:30   Procedura wyboru projektów.
  • 12:30-13:00   Wniosek o dofinansowanie dla Działania 1.5.
  • 13:00-            Podsumowanie/ pytania od beneficjentów.

Organizator spotkania:

  • – Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie, ul. Monte Cassino 2, Koszalin, e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl, tel. 94 317 74 07/05/09
  • – Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (poniżej) na adres: lpi-koszalin@wzp.pl do dnia 29 marca br., do godz. 12:00. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy – otwórz