Informacja nt. Podatku akcyzowego

W związku z otrzymanym pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr Fgr. 075-1/12/61 z dnia 04.01.2012r. Read more

Mieleńska Grupa Rybacka Ogłasza nabór wniosków

mlgrZarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” na operacje polegające na „Restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, Read more

Jasełka w GOK w Będzinie

10 i 11 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie odbył się XI Gminny Przegląd Jasełek. Read more

Informacja z sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 29 grudnia 2011 roku, odbyła się XIV sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad. Read more