dssd

Wpisy

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXVI sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień    11 grudnia  2017 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Omówienie projektu budżetu na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwał:

     1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017;

     2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata  2017 – 2025;

     3) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;(zobacz projekt)

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXV sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 14 listopada 2017 r., o godz. 10:00.

Read more

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXIV n a d z w y c z a j n ą  sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień 24 października 2017 r., o godz. 10.00.

Read more

Informacja z XXXIII sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 27 września 2017 roku, odbyła się XXXIII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie. Read more

Informacja z XXXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 11 września 2017 roku, odbyła się XXXII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali widowiskowej Domu Ludowego w Tymieniu.

Read more

Informacja z XXX Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 26 maja 2017 roku, odbyła się XXX sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Read more

XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie

Dnia 27 kwietnia 2017 roku, odbyła się XXIX sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Read more

Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) zwołuję XXIX  sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 27 kwietnia  2017 r., o godz. 10:00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Read more

Informacja o XXVIII Sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 31 marca 2017 roku, odbyła się XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącego Rady, porządkiem obrad.

Read more

Zawiadomienie o XXVIII Sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) zwołuję XXVIII  sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień      31 marca  2017 r., o godz. 10.00.  Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Read more

Wydarzenia

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria