dssd

Wpisy

Informacja z XXXIII sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 27 września 2017 roku, odbyła się XXXIII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie. Read more

Informacja z XXXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 11 września 2017 roku, odbyła się XXXII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali widowiskowej Domu Ludowego w Tymieniu.

Read more

Informacja z XXX Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 26 maja 2017 roku, odbyła się XXX sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Read more

XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie

Dnia 27 kwietnia 2017 roku, odbyła się XXIX sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Read more

Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) zwołuję XXIX  sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 27 kwietnia  2017 r., o godz. 10:00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Read more

Informacja o XXVIII Sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 31 marca 2017 roku, odbyła się XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącego Rady, porządkiem obrad.

Read more

Zawiadomienie o XXVIII Sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) zwołuję XXVIII  sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień      31 marca  2017 r., o godz. 10.00.  Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Read more

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji

Uprzejmie informuję radnych Rady Gminy w Będzinie, że  w dniu 28 marca 2017 r. , o godz. 09.00, w sali narad tut. Urzędu odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy w Będzinie. Tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy planowaną na dzień 31 marca 2017  r. Ponadto, po zakończeniu posiedzenia komisji odbędzie się spotkanie Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Będzino”.

Przewodniczący  Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Informacja z XXVII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 10 lutego 2017 roku, odbyła się XXVII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Read more

XXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie

Dnia 29 grudnia 2016 roku, odbyła się XXVI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącego Rady, porządkiem obrad. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski.

Read more