Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach

Informacje o placówce

strona internetowa: http://www.zs-mscice.home.pl/

Dyrekcja Szkoły

Leszek Lenarcik

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach

Alicja Marszałek

Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach

Dane kontaktowe

ul. Szkolna 1a
76-031 Mścice
tel: +48 94 316 51 49
fax: +48 94 348 06 50
email: sekretariatgms@poczta.onet.pl

O szkole

W skład zespołu wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa – o strukturze organizacyjnej kl. I – VI oraz oddział „0”
    Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Mścice, Barninek, Dobre, Dobre Małe, Dobiesławiec, Łubniki, Pakosław, Podamirowo, Stoisław, Przybyradz, Radomno, Świercz.
  • Gimnazjum Samorządowe – o strukturze organizacyjnej kl. I – III
    Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Mścice, Barninek, Dobre, Dobre Małe, Dobiesławiec, Łubniki, Pakosław, Podamirowo, Stoisław, Przybyradz, Radomno, Świercz, Jamno, Łabusz, Będzino, Łekno, Będzinko, Barnin, Komory, Kazimierz Pomorski, Mączno, Popowo, Zagaje, Ziębrze.

Szkoła dysponuje: salą gimnastyczną, biblioteką szkolną z czytelnią, dwiema pracowniami informatycznymi, stołówką. Posiada również jacht szkolny, który wykorzystywany jest do zapoznania młodzieży z zasadami żeglarstwa. Uczniowie mają możliwość nauki dwóch języków zachodnioeuropejskich tj. j. angielskiego i j. niemieckiego (w szkole podstawowej i gimnazjum) oraz uczestniczenia w różnych zajęciach pozalekcyjnych w zależności od ich zainteresowań.

Prężnie działa w placówce chór i zespół instrumentalny. Prowadzona jest wymiana doświadczeń w ramach Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących Miast i Wsi oraz Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Koszalińskiego, a także współpraca z Gimnazjum w Luneburg (Niemcy) i Szkołą Średnią w Niemieżu (Litwa).

Obiekt szkolny wynajmowany jest na wypoczynek letni. Uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczą w ramach wyrównywania szans edukacyjnych przy współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego przygotowujących do edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych.