15 rocznica grupy “Tęcza”

13 kwietnia 2013 r. członkowie, sympatycy i przyjaciele grupy AA „Tęcza” z Będzina obchodzili 15 rocznicę działalności. Na urodzinowe uroczystości przybyło ponad 100 osób z gminy i zaprzyjaźnionych grup z terenu Pomorza Zachodniego. Uroczystość poprzedziła Msza święta odprawiona przez proboszczów Jana Bożyszkowskiego i Andrzeja Sołtysa w kościele parafialnym w Łęknie.

W mitingu otwartym oprócz członków ruchu AA i zaproszonych gości uczestniczyły władze samorządowe – Wójt Gminy Henryk Broda, Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Będzino – Adam Gołębiewski, Przewodnicząca Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Aneta Piszer, Radna Powiatu koszalińskiego Elżbieta Góral i Radna Gminy Będzino Barbara Grudzień. Spotkanie było okazją do przybliżenia wszystkim uczestnikom czym jest choroba alkoholowa i poznanie problemów ludzi, którzy uczą się trzeźwego życia. Każdy z uczestników mógł  podzielić się swoimi doświadczeniami i problemami, które spotkały go w życiu a były związane z uzależnieniami.
Należy cieszyć się , że grupa „Tęcza”  utrzymała się i funkcjonuje już od 15 lat, i chociaż przechodziła różne trudności to dzięki temu, że istnieje wiele osób odnalazło swoją drogę trzeźwienia. Obecnie jest miejscem spotkań trzeźwych alkoholików i grupy osób współuzależnionych. Miting rocznicowy zakończył się zabawą taneczną.
Jesteśmy pełni nadziei , że uroczystości związane z 15-leciem działania grupy „Tęcza” na trwale pozostawią ślad i miłe wspomnienia wśród  wszystkich uczestników.

opublikowano 19 kwietnia 2013