16 815 000zł dla Gminy Będzino z Polskiego Ładu

W poniedziałek 30 maja 2022 r. premier Mateusz Morawiecki wraz z wiceszefem MSWiA Pawłem Szefernakerem oraz przedstawicielami samorządów  ogłosił wyniki naboru w drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Z radością przyjęliśmy informację, że Gmina Będzino nie tylko znalazła się w gronie samorządów, które będą miały możliwość zrealizowania inwestycji ze środków Programu, ale otrzymała również jedno z najwyższych dofinansowań.

Dzięki temu jesteśmy coraz bliżej rozpoczęcia tak bardzo potrzebnej inwestycji jaką jest budowa kanalizacji na terenie gminy. Aktualny stan infrastruktury wymagał podjęcia wszelkich działań zmierzających do uregulowania gospodarki ściekowej. W ubiegłym roku gmina Będzino zleciła opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacyjnej, która w kompleksowy sposób uporządkuje gospodarkę ściekową na terenie całej gminy.  Inwestycję z uwagi na jej obszerność podzielono na dwa główne etapy realizacyjne, przewidujące skanalizowanie łącznie 25 miejscowości.  W etapie „I północnym”, obejmującym północną część gminy planuje się skanalizować 17 miejscowości. Etap „II południowy” przewiduje  zaś skanalizowanie  kolejnych 8 miejscowości.

Uzyskane dofinansowanie pozwoli na  rozpoczęcie inwestycji w najbardziej newralgicznym dla gminnej gospodarki ściekowej punkcie i umożliwi wykonanie kompletu rurociągów tłocznych z przepompowniami ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej dla 3 miejscowości (Tymień, Pleśna i Kładno) oraz likwidacją istniejącej, niespełniającej wymogów środowiskowych oczyszczalni ścieków w Tymieniu. Inwestycja ta stanowi część A „I – północnego” etapu, a w miarę pozyskiwania kolejnych środków będzie kontynuowana także w dalszej części.

Koszt zadania szacowany jest na kwotę 17 700 000,00 zł, zaś kwota otrzymanego dofinansowania to 16 815 000,00 zł.

Jesteśmy bardzo wdzięczni komisji oceniającej wnioski, a w szczególności Panu ministrowi Pawłowi Szefernakerowi za dostrzeżenie potrzeb mieszkańców naszej gminy.

Z nadzieją czekamy również na rozstrzygnięcie trzeciego naboru wniosków do Funduszu – przeznaczonych dla gmin tzw. „ popegeerowskich”. Liczymy, że tu również otrzymamy szansę na dalszy rozwój naszej gminy i poprawę jakości życia naszych mieszkańców.

Dziękujemy!

opublikowano 7 czerwca 2022