Informujemy iż w dniu dzisiejszym został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę dróg gminnych osiedlowych w Mścicach – etap I. Termin podpisania umowy z Wykonawcą wyznaczono na 23.10.2018. Informacja o wyborze oferty