Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie.” /Jan Paweł II/

„Złote Gody” – to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół ,to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.


Państwo Jadwiga i Mieczysław Sibielscy z Mścic 29 października br. świętowali  Złote Gody, czyli okrągły jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji w Urzędzie Gminy w Będzinie odbyło się uroczyste spotkanie z dostojnymi Jubilatami, którym towarzyszyli najbliżsi. Aktu dekoracji medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt naszej gminy Pan Mariusz Jaroniewski. Przewodnicząca Rady Gminy Pani Barbara Grudzień wręczyła pamiątkowy dyplom oraz kwiaty. 

Przekazujemy raz jeszcze najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku najbliższych Wam osób, by przeżyte lata niosły ze sobą tylko dobre wspomnienia, a nadchodzące lata pozwalały przeżywać kolejne jubileusze.

Kierownik USC Dorota Kokłowska.

opublikowano 4 listopada 2019