Zbliża się termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu w 2019 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 stycznia 2020 r. należy  złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2019 r.

Druk oświadczenia można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Będzino (pok. 16 i 12) lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: Koncesje alkoholowe (http://bip.bedzino.pl/index.php?id=1662).

Niedopełnienie ww. obowiązku w terminie określonym w ustawie skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu stwierdzenia wygaśnięcia posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

opublikowano 7 stycznia 2020