Szczęśliwego Nowego Roku.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  Będzino, 31 grudnia 2021 r.

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Będzino,

      Wchodząc w Nowy Rok, pełni nadziei i optymizmu, nikt z nas nie mógł  przypuszczać, że również rok 2021 będzie inny od tych,  które znaliśmy z przeszłości. Mijające 12 miesięcy było czasem niepewności, rozgoryczenia, a czasem również przerażenia i niezrozumienia. Mówiąc wprost – rok 2021 był okresem trudnym dla Nas wszystkich: mieszkańców, pracowników, przedsiębiorców oraz samorządu. Wielu z nas zmagało się z chorobą COVID – 19. Niektórzy tę walkę przegrali.
Niech pamięć o nich zostanie w nas na zawsze.

       Finanse samorządu także odczuły kryzys gospodarczy, będący następstwem sytuacji pandemicznej i wprowadzonych ograniczeń jednak robiliśmy wszystko, aby zaplanowane zadania były wykonane, a poziom życia naszych mieszkańców systematycznie wzrastał.  Przy okazji podsumowań nie mogę pominąć pracowników Urzędu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych gminy. To dzięki Waszemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi  zrealizowaliśmy zdecydowaną większość planów przypadających na ten rok oraz stawialiśmy czoła w walce z pandemią.
Serdecznie dziękuję za tę współpracę!

Udało nam się zrealizować wiele inwestycji:
– droga Borkowice – Śmiechów etap II

– droga Barnin

– droga Strzeżenice

– droga Wierzchominko

– droga Mścice – Dobiesławiec, (Powiat Koszaliński wspólnie z Gminą Będzino)

– droga do banku w Będzinie (na ukończeniu)

– droga w Mścicach ulica Rzemieślnicza

– droga dojazdowa do osiedla w Śmiechowie (wspólnie z mieszkańcami)

– droga w Miłogoszczy (w trakcie)

– chodnik w Kazimierzu Pomorskim (Powiat Koszaliński wspólnie z Gminą Będzino)

– budowa nowych lamp na terenie całej gminy i remonty istniejących

– budowa pomostów i wiaty w Podamirowie (na ukończeniu)

– odtworzony rów drogowy w Słowienkowie

– zakup i montaż 6 nowych przystanków

– remont świetlicy w Dobrem (Sołtys i Rada Sołecka z Gminą Będzino)

– wykonana koncepcja kanalizacji całej gminy (przewidziane ok. 100km instalacji, składamy wniosek o dofinansowanie)

– podpisanie umowy i rozpoczęcie budowy PSZOK w Będzinie

      Cieszy fakt, że mimo różnych przeciwności udało nam się realizować tyle zadań. Mamy też co robić w roku 2022 – musimy dokończyć rozpoczęte zadania. Trzeba tylko zdrowia i optymizmu na kolejne dni. Dla mnie osobiście był to rok szczególny, więc z tym większą wdzięcznością dziękuję wszystkim tym, którzy trwają przy mnie, wierzą we mnie i wspierają mnie. Przepraszam, że nie zawsze mogę z każdym spotkać się osobiście, gdyż czas pandemii narzuca szczególne warunki pracy. Staram się być do Państwa dyspozycji telefonicznie, o każdej porze i za wyrozumiałość oraz cierpliwość bardzo dziękuję.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Będzino!

Z okazji nowego 2022 roku, składam najlepsze życzenia. Niech to będzie rok zdrowia, spokoju, powrotu do normalności, spotkań oraz odbudowywania więzi społecznych. Dopóki jednak trwa pandemia dbajmy o siebie i o innych.

Zapewniam, że Urząd Gminy będzie dalej służył mieszkańcom mimo ograniczeń w zakresie bezpośredniej obsługi.

Pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji w kontakcie telefonicznym i  mailowym.

Pozdrawiam serdecznie i życzę spełnienia wszystkich planów i zamierzeń w nadchodzącym 2022 Nowym Roku.

 

  Z wyrazami szacunku

    Mariusz Jaroniewski
Wójt Gminy Będzino