Spotkania warsztatowe w związku z tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Będzino

W dniach 7 oraz 10 marca odbyły się dwa spotkania warsztatowe, dotyczące treści przygotowywanej Strategii Rozwoju Gminy Będzino na lata 2023-2030. Spotkania te miały miejsce podczas Dnia Kobiet w Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie (odbyła się debata “Gmina Będzino oczami kobiet”) oraz przy okazji Dnia Sołtysa (dyskusja i rozmowy z sołtysami). Konsultacje dotyczące tworzenia wspomnianego dokumentu zostały już wcześniej oficjalnie ogłoszone.

Spotkania prowadził Pan Sławomir Kozioł z firmy 4 Consult, który zajmuje się opracowywaniem koncepcji i zawartości nowej strategii dla naszej gminy.- Zbieramy wypowiedzi, ankiety od osób i na ich podstawie będzie tworzona dalsza treść. Bierzemy pod uwagę elementy takie jak infrastruktura, modernizacja obiektów, działania aktywizujące społeczność. Diagnoza potrzeb jest bardzo ważna, aby strategia była dokumentem możliwym do wdrażania, realizacji- poinformował podczas rozmów z sołtysami.

Sołtysi, jak i mieszkanki Gminy Będzino przedstawili szereg uwag i propozycji. Państwo także możecie stać się współtwórcami dokumentu- wystarczy wypełnić poniższą ankietę w formie elektronicznej.

 

opublikowano 12 marca 2023