Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach działania 6.8 „Edukacja przedszkolna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Będzino.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach działania 6.8 „Edukacja przedszkolna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Będzino.

 Działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079),

 Gmina Będzino ogłasza

otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna.

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 11.07.2023 r. do 01.08.2023 r.

Ogłoszenie o naborze: 2023-07-10_ogłoszenie

Formularz oferty: 2023-07-10_formularz_oferty

Zarządzenie Nr 52/2023 Wójta Gminy Będzino : 2023-07-10_Zarzadzenie_nr_52

opublikowano 10 lipca 2023