Wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Dobre

Za nami wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Dobre. Nowym Sołtysem została Pani Katarzyna Kowalska, Rada Sołecka to Panie: Dorota Malinowska, Agata Kamińska, Beata Orzechowska, Anna Kamińska oraz Panowie: Kacper Ryk i Jan Świercz.
Życzymy udanej współpracy i mnóstwa działań w sołectwie!

opublikowano 14 maja 2024