FESTYN LUDOWY DOBRZYCA 2012

Dnia 28 lipca 2012r. na boisku sportowym w Dobrzycy odbył się festyn sportowo – rekreacyjny zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich,  jednostkę OSP , Radę Sołecką i Gminny Ośrodek  Kultury w Będzinie  w trakcie którego przeprowadzone zostały  zawody dla dzieci i młodzieży   w  różnego rodzaju grach, zabawach i konkursach. Wszyscy chętni mogli też sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie na strzelnicy sportowej Czytaj dalej

W Słowienkowie już działają

Projekt “Z dziada pradziada – Słowienkowska Familiada”, prowadzony w ramach programu Działaj Lokalnie, został oficjalnie rozpoczęty 25 maja. Na spotkaniu przedstawiony został projekt, jego założenia i cele. Czytaj dalej

INFORMACJA Z SESJI RADY GMINY BĘDZINO

Dnia 28 czerwca 2012 roku, odbyła się XXI sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego porządkiem obrad.

Obecni wysłuchali m.in. informacji Wójta z działalności między sesjami.

Sołtysi oraz radni zgłosili szereg problemów do realizacji głównie związanych ze stanem dróg na terenie gminy.

Zgodnie z haromonogramem pracy Rady Gminy tematem sesji była informacja dotycząca wakacyjnej oferty placówek oświatowo-wychowawczych, którą przedstawili : Pani Dębiec inspektor UG , Pan Łuczak dyrektor GOK w Będzinie oraz Pan Wirkus inspektor ds. oświaty. Oferta GOK znajduje się na stronie internetowej GOK-u. Czytaj dalej