Trwa realizacja projektu “Stawiamy na indywidualizację”

fot. Urszula Goraczewska

W SP Będzinie z siedzibą w Łeknie, SP w Dobrzycy, SP w Mścicach w Zespole Szkół im. Ludzi Morza i SP w Tymieniu w Zespole Szkół im. Kard. Ignacego Jeża trwa realizacja projektu “Stawiamy na indywidualizację”.

Czytaj dalej

Wściekliźnie stop!

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca się z apelem do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, by podczas akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie stosowali się do kilku zasad.

 W okresie od 4 do 20 kwietnia 2013 r.

 1)  Nie należy:

– urządzać polowań,

– wprowadzać wycieczek, grup szkolnych oraz innych grup zorganizowanych na obszar objęty szczepieniem,

– dotykać, zbierać i niszczyć przynęt zawierających szczepionkę,

– wypuszczać zwierzęta gospodarskie bez kontroli,

– wypuszczać psy i koty poza własne gospodarstwo. Czytaj dalej

Kolejne zajęcia w ramach projektu w Mścicach

fot. Bożena Formela

Prezentujemy kolejne zdjęcia z zajęć które odbywają się w ramach projektu pn. „Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka”. Czytaj dalej

INFORMACJA Z XXVIII SESJI RADY GMINY BĘDZINO

Dnia 14 marca 2013 roku, odbyła się XXVIII sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego  porządkiem obrad.

Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Gminy tematem głównym sesji był stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych  oraz zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie . Udział wzięli odpowiednio przedstawiciele Zarządów Dróg. Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła informację z działalności GOPS . Czytaj dalej

Nauka pływania dla uczniów klas drugich szkół podstawowych

Od 21 marca 2013 r. rozpocznie się druga edycja programu nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Program jest współfinansowany przez Gminę Będzino i Ministerstwo Sportu. W programie weźmie udział 69 uczniów obecnych klas drugich szkół podstawowych w Będzinie z siedzibą w Łeknie, Dobrzycy, Mścicach i Tymieniu. Zajęcia odbywać się będą na basenie ,,Helios” w Ustroniu Morskim i potrwają do połowy listopada 2013 r.

Dzień Kobiet w Gminie Będzino

fot. Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie

W dniu 8 marca w sali widowiskowej GOK w Będzinie z inicjatywy Rad Sołeckich Będzina, Łękna, Będzinka, Kiszkowa, Komór, Skrzeszewa, Śmiechowa – Borkowic, OSP Będzina oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbyła się impreza z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, w której uczestniczyło ponad 180 pań z terenu całej gminy. Czytaj dalej

Szkolenie “Płatności bezpośrednie do gruntów”

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK
DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

TZD w Koszalinie

zaprasza

NA SZKOLENIE

NA TEMAT:

“Płatności bezpośrednie do gruntów – 2013”

Data: 20.03.2013 o godzinie 10:00
w sali UG w Będzinie