Pobyt mieszkańców Gminy Będzino na obszarze Żuław Wiślanych.

Właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz rolnicy z terenu gminy Będzino uczestniczyli w wyjeździe studyjnym na teren woj. pomorskiego, powiat malborski. Zwiedzili 2 gospodarstwa o profilu agroturystycznym – Rancho w Dębnie oraz Stary Park w Stogach Malborskich. Pobyt w gospodarstwach był wyśmienitą okazją oderwania się od codziennej pracy w gospodarstwie, podpatrzenie co i jak robią inni, wymianę na gorąco swoich spostrzeżeń, podzielić się zdobytymi w tej dziedzinie doświadczeniami. Dużą atrakcją wyjazdu było zwiedzanie zamku krzyżackiego w Malborku i okolic wokół Malborka. Szkolenie organizowane od lat przez TZD w Koszalinie nadal cieszy się sporym zainteresowaniem. Wyjazd sfinansował Urząd Gminy w Będzinie oraz uczestnicy wyjazdu.

Materiał przygotowała organizatorka wyjazdu Pani Krystyna Polańczyk.

[nggallery id=68]

Projekt pn. „Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka”

W latach 2012 – 2013 Gmina Będzino realizowała projekt pn. „Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W ramach projektu zakupiono liczne zabawki, książeczki, pomoce edukacyjne (puzzle, atlasy itp.), dodatkowe wyposażenie sali, meble, pomoce i materiały do zajęć plastycznych, ruchowych, logopedycznych, rytmicznych, zrealizowano zajęcia dodatkowe. Na te działania Przedszkole Samorządowe w Mścicach otrzymało wsparcie w wysokości ponad 300 tys. zł

INFORMACJA Z XXXI SESJI RADY GMINY BĘDZINO

Dnia 18 czerwca 2013 roku, odbyła się XXXI sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego porządkiem obrad.

Zgodnie z Haromonogramem Pracy Rady Gminy tematem sesji była m.in wakacyjna oferta placówek oświatowo – wychowawczych przedstawiona przez insp. oświaty Pana Tomasza Wirkusa i Dyrektora GOK Pana Jerzego Łuczaka.

Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów.

 Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2012 rok oraz udzielili jednogłośnie Wójtowi Gminy Panu Henrykowi Brodzie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2012. Czytaj dalej

Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP

W dniu 22 czerwca 2013 roku o godz. 10:30 w Biesiekierzu odbyły się powiatowe zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu koszalińskiego. Gminę Będzino reprezentowały jednostki OSP Będzino ( broniąca tytuł mistrzowski) oraz OSP Dobrzyca ( w-ce mistrz powiatu w poprzednich zawodach).

                Kolejny raz nasze jednostki wykazały chęć i zaangażowanie w przygotowaniach
do zmagań co zaowocowało bardzo dobrymi wynikami.

                OSP Będzino trzeci raz z rzędu zostało mistrzem powiatu koszalińskiego w sportach pożarniczych, natomiast OSP Dobrzyca uplasowała się na drugim miejscu zdobywając
w-ce mistrzostwo .

Sporządził:

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Szczur Krzysztof

Na rowerach po Kaszubach

2013_06_20_rajd_rowerowy_po_kaszubach_01

Relacja XXVII rajdu rowerowego, który trwał od 1 do 7 czerwca br.

Wzięło w nim udział 26 uczniów ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Łekna, Mścic i Tymienia. Kierownikiem rajdu był Pan Bogdan Wojsa, ten sam od 27 lat. Czytaj dalej

Wycieczka w ramach projektu

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Poniżej zdjęcia dzieci biorących udział w projekcie podczas wycieczki edukacyjno-poznawczej. Czytaj dalej

IX Festyn Wodny Gminy Będzino już za nami! [nowe zdjęcia]

fot. Mateusz Dębowski / UG Będzino

W sobotę 15 czerwca br. nad jeziorem Jamno w Podamirowie odbył się IX Festyn Wodny Gminy Będzino połączony z regatami żeglarskimi. Prognozy pogodowe były dość optymistyczne i regaty odbyły się zgodnie z planem. Ich rozpoczęcie odbyło się w Ośrodku Żeglarskim „TRAMP” w Mielnie uroczystym otwarciem a następnie przystąpiono do rywalizacji w 5 kategoriach jachtów. Czytaj dalej

RAZEM W ZGODZIE Z NATURĄ

Projekt wymiany przyczynia się do zbliżenia i porozumienia uczniów z obu krajów. To także możliwość poznania rówieśników i ich codziennego życia oraz nauka języka niemieckiego. Współpraca ma służyć przełamywaniu uprzedzeń, a także poszerzanie horyzontów myślowych uczniów krajów partnerskich.

Tegoroczna wizyta przebiegała pod hasłem „Razem w zgodzie z naturą”. Nad jej organizacją i przebiegiem czuwali: Mirosław Gostomczyk – dyrektor Zespołu Szkół im. Kard. Ignacego Jeża, Jolanta Szuba – jego zastępca oraz Mariola Drogosz – nauczycielka języka niemieckiego. Czytaj dalej