Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 w gminie Będzino

2 września 2013 r. jest dniem rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W gminie Będzino w roku szkolnym 2013/2014 naukę rozpocznie 457 uczniów szkół podstawowych, 249 uczniów gimnazjów, a wychowaniem przedszkolnym objętych zostanie 302 dzieci w przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach zerowych.

   Gmina aktywnie wspiera naukę dzieci i młodzieży, pozyskując i przeznaczając fundusze m. in. na naukę pływania, dodatkowe zajęcia języka angielskiego, niemieckiego, koła sportowe, programy strukturalne wspomagające naukę w klasach I – III szkół podstawowych.

   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych nastąpi 27 czerwca 2014 r. W tym roku szkolnym ferie zimowe przypadają na okres od 17 lutego do 2 marca 2014 r.

SPOTKANIE RÓŻNYCH KULTUR

Dnia 24 sierpnia br. na placu rekreacyjnym w parku w Mścicach odbył się Festyn Wiejski zorganizowany przez Radę Sołecką w Mścicach przy współudziale Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Starostwa Powiatowego w Koszalinie. Czytaj dalej

Zajęcia z rytmiki w ramach projektu

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Zobacz film

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z zajęć rytmiki. Czytaj dalej

Wiem, umiem, rozumiem – zakończenie projektu

Dnia 29 sierpnia 2013 r. o godzinie 18:00 w Domu Kultury w Dobrzycy odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. “Wiem, umiem, rozumiem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Czytaj dalej

Uwaga!

Drodzy mieszkańcy informujemy, że zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów dla nieruchomości:
Strzeżenice nr 43 oraz wszystkie nieruchomości położone za mostkiem
Mączno nr 7,8, 9
Podbórz – wszystkie nieruchomości
Pakosław – wszystkie nieruchomości
Odbiór odpadów zmieszanych z ww. nieruchomości odbywał się będzie w te same dni, w których odbierane są odpady segregowane.
Nowy harmonogram zostanie dostarczony Państwu przez pracowników PGK.

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym, Barzkowice 2013

Szanowni Państwo,
Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA w Koszalinie
serdecznie zaprasza do udziału w  jednodniowym, bezpłatnym  wyjeździe studyjnym na
TARGI AGRO POMERANIA w Barzkowicach.

Wyjazd odbędzie się 06.09.2013 r. wg. następującego harmonogramu czasowego:

Czytaj dalej

Worki do segregacji

Informujemy mieszkańców, którzy zadeklarowali segregację odpadów, o możliwości odebrania worków do segregacji w Urzędzie Gminy w Będzinie, p. 15.

Nasze zespoły na Festiwalu Folkloru w Czarnem – Krajobrazy Sceny Ludowej

W sobotę 10 sierpnia Czarne było przez wiele godzin stolicą folkloru. Tegoroczny Festiwal Folklorystyczny „Krajobrazy Sceny Ludowej” odbył się tu po raz dziesiąty.

Festiwal to impreza ogólnopolska. Jego uczestnikami są zespoły ludowe i folklorystyczne z różnych regionów Polski, zespoły polonijne, a także przedstawiciele 11 Gmin Lokalnej Grupy Działania “Naszyjnik Północy“. Czytaj dalej

PWP Wykwalifikowana i konkurencyjna na rynku pracy

Firma Blue House, ul. Plac Wolności 6, Szczecinek zaprasza do udziału w realizowanym projekcie pn. “PWP Wykwalifikowana i konkurencyjna na rynku pracy”. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i kompetencji zawodowych kobiet pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 50 lat zamieszkałych na terenie miasta Szczecin, miasta Koszalin oraz powiatów: stargardzkiego, koszalińskiego i białogardzkiego poprzez realizację PROGRAMU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ w oparciu o metodę opracowaną przez Szkołę Kofoeda (Kopenhaga). Czytaj dalej