Spotkanie z Laurą Łącz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie

Za przyczyną niezwykłej osoby, aktorki i pisarki, Laury Łącz, 29 stycznia o godzinie 17:00 publiczność zgromadzona w bibliotece uczestniczyła w wielkiej uczcie kulturalnej. Pani Laura zaprezentowała spektakl poetycko-muzyczny “Między mną a Tobą”, oparty na utworach okresu dwudziestolecia międzywojennego, w którym tworzyli B. Leśmian, L. Staff, K.I. Gałczyński, J. Tuwim i T. Boy Żeleński. Czytaj dalej

Bal Sportowca – Dobrzyca 2014 r.

W dniu 25 stycznia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Dobrzycy odbył się coroczny Bal Sportowca, podczas którego podsumowane zostały osiągnięcia sportowe uczniów szkół z gminy Będzino w minionym 2013 roku.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz gminy, rady gminy oraz dyrektorzy i nauczyciele prowadzący zajęcia sportowe w szkołach. Prezentację osiągnięć prowadziła Prezes Szkolnego Związku Sportowego Pani Jolanta Piekut-Borowska.

Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli się: Czytaj dalej

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

W dniu 21 stycznia w Domu Kultury w Dobrzycy odbyła się impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka wspólnie zorganizowana przez Szkołę Podstawową, Wiejski Dom Kultury, Radę Sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy. W trakcie spotkania wystąpiły dzieci i młodzież z oddziału przedszkolnego i ze szkoły podstawowej z okolicznościowymi wierszami i piosenkami oraz zaprezentował się zespół ludowy „Kalina”. Czytaj dalej

XIII GMINNE ELIMINACJE JASEŁKOWE

W dniach 20 i 22 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie odbyły się XIII Gminne Eliminacje Jasełkowe. W tegorocznym przeglądzie udział wzięły dwie grupy dzieci  z przedszkola w Będzinie oraz dwie grupy z przedszkola w Mścicach oraz grupa z przedszkola w Tymieniu; dzieci ze szkół podstawowych z Będzina z siedzibą w Łęknie, z Mścic z Tymienia i Dobrzycy oraz młodzież Gimnazjum im. Ludzi Morza w Mścicach i Gimnazjum im. Kardynała Ignacego Jeża z Tymienia. Czytaj dalej

Szkolenie dla rolników

WOŚP zagrała w Gminie Będzino

fot. Anna Sawicka / GOK Będzino

W XXII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wzięły udział instytucje, organizacje, firmy z terenu Gminy oraz wszystkie nasze szkoły. Czytaj dalej

Informacja

Drodzy mieszkańcy, informujemy że w roku 2014 nie wymagamy składania nowych deklaracji, obowiązują wcześniej złożone deklaracje.
Wysokość opłaty za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian. Prosimy o wnoszenie opłaty do 15 dnia każdego miesiąca.

PRZEKAŻ 1% PODATKU Na Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”

Jedno z wielu zdjęć działań charytatywnych Stowarzyszenia – występ przedszkolaków z Mścic

Stowarzyszenie „Lepsze jutro” jest jedyną organizacją  na terenie Gminy Będzino działającą na rzecz osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy i wsparcia. W 2014 roku obowiązujące przepisy pozwalają na przekazywanie 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych  dla organizacji pożytku publicznego. Przekazując 1 % dla organizacji  „Lepsze jutro”  wspierasz działania na rzecz mieszkańców Gminy Będzino. Czytaj dalej

Kolejne umowy podpisane

Fot. M. Dębowski / UG Będzino

7 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim w Koszalinie przy al. Monte Cassino 2 o godzinie 11:00 odbyło się uroczyste podpisanie trzech umów na dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Umowy zostały podpisane przez Wójta Gminy Będzino Henryka Brodę oraz Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Andrzeja Jakubowskiego.

Czytaj dalej

Spotkanie świąteczno noworoczne

fot. M. Dębowski / UG Będzino

W dniu 30 grudnia 2013 roku , o godz. 13.00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, odbyło się tradycyjne już spotkanie świąteczno – noworoczne.
Zaproszenie Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego oraz Wójta Gminy Pana Henryka Brody przyjęli przedstawiciele zakładów pracy, przedsiębiorstw oraz firm działających na terenie naszej Gminy.

Czytaj dalej