2 maja

Informujemy, iż wchodzący w skład długiego, majowego weekendu  piątek 2 maja jest dniem pracującym w Urzędzie Gminy Będzino. W tym dniu mieszkańcy bez problemu będą mogli załatwić sprawy urzędowe – w godz. od 7.00 do 15.00.

Wywóz odpadów – 1 maja

Szanowni mieszkańcy!
Informujemy, że według zapewnień Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie,
wywóz odpadów przypadających na dzień 1 maja 2014 roku odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

Informacja z XL sesji Rady Gminy w Będzinie


Dnia 15 kwietnia 2013 roku, odbyła się XL sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego,  porządkiem obrad. Czytaj dalej

XXXVII eliminacje powiatowe w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 12 kwietnia 2014 roku w siedzibie Zespołu  Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach odbyły się XXXVII eliminacje powiatowe w ramach  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP)

 W turnieju uczestniczyło 29 zawodników reprezentujących wszystkie gminy powiatu koszalińskiego. Gmina Będzino po raz pierwszy była gospodarzem tego typu zawodów. Zmagania przebiegały na wysokim poziomie. Ponadto w przerwie wystąpił zespół szkolny po przewodnictwem Pani Bożeny Cienkowskiej. Czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w projekcie

Tytuł Projektu: „Wsparcie aktywności osób powyżej 50 roku życia w ramach Centrum Promocji Zatrudnienia”
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

BENEFICJENCI

Projekt przeznaczony jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Koszalinie oraz powiatów: koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, białogardzkiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego, drawskiego i wałeckiego w wieku 50-64 lat. Czytaj dalej

I miejsce w konkursie Opowiedz

Konkurs Opowiedz prowadzony jest co roku w ramach programu “Działaj Lokalnie” i ma na celu zachęcenie grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”. W tym roku w konkursie wzięła udział grupa mieszkańców Słowienkowa (na czele z Panią sołtys Anną Garbalską), których działania zostały udokumentowane w krótkiej formie filmowej przez Mateusza Dębowskiego. Wykonana praca zdobyła I miejsce, tym samym mieszkańcy otrzymają główną nagrodę w konkursie – ekspres do kawy. Jednak to nie wszystko, bowiem dwie najlepsze prace z naszego regionu zostały wysłane do ogólnopolskiego konkursu, gdzie mają szansę zdobyć dla swojego sołectwa atrakcyjne nagrody finansowe.

Zwycięski film można obejrzeć poniżej.

Gminny Turniej Piłki Nożnej

Jarmark Wielkanocny 2014

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Starosta Koszaliński mają przyjemność zaprosić Państwa do udzi­ału w największym w regionie JARMARKU WIELKANOCNYM W KOSZALINIE. Zapraszamy wszystkich, którzy cenią twórczość ludową oraz kultywują tradycje związane z okresem wielkanocnym.

Jarmark Wielkanocny na dziedzińcu Muzeum w Koszalinie!

11 kwietnia (piątek) – godz. 12:00 – 18:00
12 kwietnia (sobota) – godz. 10:00 – 15:00

Podczas Jarmarku swój dorobek zaprezentują znani regionalni artyści ludowi, ale także początkujący twórcy, rzemieślnicy artystyczni, wytwórcy jadła lokalnego, stowarzyszenia, sołectwa, świetlice środowiskowe, instytucje opiekuńczo-wychowawcze oraz indywidualni mieszkańcy regionu zachodniopomorskiego.   Czytaj dalej

Joanna Olech w Bibliotece

Absolwentka ASP w Warszawie, grafik, ilustrator, także krytyk literacki i dziennikarka, a z własnego wyboru pisarka książek dla dzieci i młodzieży. Autorka rewelacyjnej książki Dynastia Miziołków, zdobywczyni wielu nagród za teksty książek i ilustracje – to Joanna Olech, która spotkała się 4 kwietnia 2014 r. w będzińskiej bibliotece z najbardziej oczytanymi „osobnikami” z klas 4-6 ze szkół podstawowych z Łekna i Tymienia. Czytaj dalej

Młodzież zapobiega pożarom

Gmina Będzino wraz z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z Będzina, Dobrzycy, Mścic realizując zadania z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej uczestniczy w organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”. Czytaj dalej