Wyjazd do Niemiec

Alternatywną atrakcją, szczególnie dla polskiej strony był występ zespołu „Country Family” tańczącego przy amerykańskiej muzyce country. / fot. M. Dębowski / UG Będzino

W dniach 22-24 sierpnia 2014 r. delegacja zespołów ludowych, sportowców z terenu gminy oraz pracowników UG Będzino wraz z Wójtem Gminy Będzino Henrykiem Brodą, zastępcą Wójta Gminy Henrykiem Lubockim i przewodniczącym Rady Gminy w Będzinie Andrzejem Nożykowskim wzięła udział w wyjeździe studyjnym do niemieckiej gminy partnerskiej Britz-Chorin-Oderberg. Inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu, organizatorami przedsięwzięcia była strona niemiecka. Czytaj dalej

Spotkanie różnych kultur

Dnia 23 sierpnia 2014r. na placu rekreacyjnym w parku w Mścicach odbył się Festyn  Wiejski zorganizowany przez Radę Sołecką w Mścicach przy współudziale Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Starostwa Powiatowego w Koszalinie. W trakcie imprezy zaprezentowało się dziewięć zespołów ludowych prezentując  folklor różnych regionów Polski w tym folklor pomorski i kresowy („Spotkanie różnych kultur”).

Czytaj dalej

Dzień Straży Gminnej

Zakup Prospołeczny

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem “Zakup Prospołeczny”.

„Zakup prospołeczny” jest zarejestrowanym znakiem, który informuje klienta/kontrahenta, że produkt jest wytworzony w organizacji, która należy do sektora ekonomii społecznej oraz jest wysokiej jakości. Przyznawany jest produktom, które cechują się szczególną dbałością o wysoką jakość towarów. Umieszczany jest w zależności od potrzeb podmiotu, w miejscach, które najbardziej odpowiadają podmiotowi np. na opakowaniach produktów, logo w miejscu pracy, na stronie internetowej.

Czytaj dalej

Spotkanie różnych kultur