Otwarto Dom Ludowy w Mścicach

W dniu 30.12.2014 r. otwarty został nowy obiekt kultury na terenie naszej gminy pod nazwą „Dom Ludowy w Mścicach”. Uroczystego otwarcia dokonał: Wójt Gminy Będzino p. Henryk Broda i Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Nożykowski. Wstęgę przecięli Sołtys Sołectwa Mścice Aniela Antkiewicz, Sołtys Sołectwa Dobiesławiec Czesława Borowik, Sołtys Sołectwa Stoisław Eugenia Imbiorowska oraz Sołtys Sołectwa Dobre Ewa Nowak. Po tym akcie nastąpiło poświęcenie obiektu i poszczególnych pomieszczeń przez księdza proboszcza.

Czytaj dalej

Nowy plac zabaw w Mścicach

W drugiej połowie grudnia na terenie osiedla Zalesie wybudowany został nowy plac zabaw dla dzieci. Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskanym przez Gminę Będzino środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj dalej

Wesołych Świąt

bozenarodzenie

Przedświąteczny wieczór z Laurą Łącz

Pani Laura Łącz ponownie oczarowała nas swoim pięknym głosem i niezwykłą osobowością. W wypełnionej po brzegi i przystrojonej świątecznie bibliotece, publiczność miała niebywałą okazję uczestniczyć w spektaklu poetycko-muzycznym pn. „Przed zapaleniem choinki”. Czytaj dalej

Zawiadomienie o III sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645; zm. poz. 1318; 2014 r. poz. 379 poz. )

zwołuję III sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 30 grudnia 2014r., o godz. 10.00.  Miejscem obrad będzie sala Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie. Czytaj dalej

Informacja z II sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 09 grudnia 2014 roku, odbyła się II sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad.
Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów. Czytaj dalej

Kulinarne dziedzictwo w potrawach wigilijnych

W radosnej, świątecznej atmosferze przebiegał gminny konkurs „Kulinarne dziedzictwo w potrawach wigilijnych”, który 10 grudnia 2014 odbywał się w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie. Inicjatorem konkursu i współorganizatorem już po raz siódmy był ZODR w Barzkowicach – Terenowy Zespół Doradców w Koszalinie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Będzino – Pan Henryk Broda, który wraz ze Starostą Koszalińskim Marianem Hermanowiczem przywitali gości i dokonali uroczystego otwarcia spotkania. Czytaj dalej

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

ostrze

Grad medali na Turnieju Mikołajkowym Karate Kyokushin

Jak co roku w grudniu odbył się turniej mikołajkowy karate kyokushin dzieci do 12 lat. Organizatorem turnieju był Mieleński Klub Sztuk i Sportów Walki. Każdy uczestnik oprócz pamiątkowego medalu otrzymał paczkę od Mikołaja. Karatecy z Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin Kanku Tymień zdobyli aż 13 medali w tym: 6 złotych, 3 srebrne i 4 brązowe. Z turnieju na turniej nasze dzieci coraz pewniej wychodzą do walk, co owocuje wysokimi osiągnięciami. Czytaj dalej

Zmiana opłat za śmieci

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że od 1 stycznia zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstwa domowego zbierającego odpady w sposób nieselektywny będzie kształtować się następująco:

  1. a) gospodarstwa domowe 1-osobowe – 16,00 zł,
  2. b) gospodarstwa domowe 2 osobowe – 32,00 zł
  3. c) gospodarstwa domowe 3 osobowe – 48,00 zł,
  4. d) gospodarstwa domowe 4 osobowe – 64,00 zł,
  5. e) gospodarstwa domowe 5 osobowe i większe – 80,00 zł.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstwa domowego, gromadzącego odpady w sposób selektywny będzie kształtować się następująco.

  1. a) gospodarstwa domowe 1-osobowe – 10,00 zł,
  2. b) gospodarstwa domowe 2 osobowe – 20,00 zł
  3. c) gospodarstwa domowe 3 osobowe – 30,00 zł.,
  4. d) gospodarstwa domowe 4 osobowe – 40,00 zł,
  5. e) gospodarstwa domowe 5 osobowe i większe – 50,00 zł

Termin płatności ww. opłaty pozostaje bez zmian, tj. do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

 

NOWY WZÓR DEKLARACJI

 

Od dnia 1 stycznia 2015 r. będzie obowiązywał także nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja dostępna jest na stronie https://bedzino.pl/odpady/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy. Deklaracje złożone przed tym terminem zachowują swoją ważność.