Podwójna wygrana Tymienia

Dnia 17 i 18 lutego 2015 r. w murach Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach odbył się powiatowy turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców. W turnieju dziewcząt wzięło udział pięć drużyn zaś u chłopców cztery. Dziewczęta z Tymienia w swojej grupie gładko wygrały z rywalkami (Bobolice 2:0, Biesiekierz 2:0) i tym samym awansowały do finału, w którym nie dały szans przeciwniczkom z Manowa wygrywając po raz kolejny 2:0. Czytaj dalej

Informacja z narady Wójta z Sołtysami Gminy Będzino

Dnia 24 lutego 2015 roku, w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie odbyła się pierwsza narada Wójta Pana Henryka Brody z nowo wybranymi Sołtysami naszej gminy. Wójt Pan Henryk Broda, na początku spotkania podziękował wszystkim za udział w wyborach, pogratulował Sołtysom, którzy startowali w wyborach i zostali wybrani.

Czytaj dalej

Budowa Domu Ludowego w Mścicach

Nazwa projektu:

Budowa Domu Ludowego w Mścicach

Nazwa funduszu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie:

dd

Całkowita wartość projektu:

19 186 922,40 PLN

Wydatki kwalifikowane:

17 563 619,02 PLN

Wartość dofinansowania:

11 187 383,55 PLN

Wartość dofinansowania UE:

11 187 383,55

Procent dofinansowania:

63,6963460780%

Okres realizacji:

06-08-2013 do 31-12-2014

Nr umowy o dofinansowanie:

UDA-RPZP.05.01.01-32-004/13-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
17-01-2014

 

 

Wybory sołtysów zakończone

Zakończyły się wybory  do władz lokalnych na terenie Gminy Będzino. Gmina Będzino ma 24 Sołectwa, w których wybrano na nową kadencję  Sołtysów oraz  Rady Sołeckie.

Wykaz Sołtysów oraz Rad Sołeckich Gminy Będzino: Czytaj dalej

Komputery z Danii

Pod koniec ub. roku odwiedzili naszą szkołę dwaj panowie z Danii, związani z Firmą ORFO z Będzinka z sondażową wizytą. Chcieli się zorientować, czy jesteśmy zainteresowani co prawda używanymi, ale absolutnie przydatnymi do dalszego wykorzystania zestawami komputerowymi. Oferowała je nam nieodpłatnie Skanderborg Order Center for Edukation.

Czytaj dalej

Zaproszenie do współpracy w ramach wymiany polsko-francuskiej

W związku z coroczną wymianą mieszkańców gmin Będzino i Saint Yrieix zapraszamy rodziny chętne do przyjęcia naszych gości z Francji.
Wizyta odbędzie się w dniach 30.04 – 07.05.2015. W grupie przyjezdnych będą osoby dorosłe oraz młodzież w wieku szkolnym.
Uczestnictwo w programie wymiany umożliwia nawiązanie nowych znajomości, podtrzymanie zawartych przyjaźni oraz wzajemne poznanie dwóch różnych kultur oraz wspaniałą zabawę.
Zainteresowane rodziny prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Będzinie do dnia 15.03.2015
Mail: komitet.bedzino@gmail.com; ug@bedzino.pl
Tel: 94 3162530 p. Wioleta Mróz
Tel: 502 417 216 p. Dariusz Bordun

Informacja z IV Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 10 lutego 2015 roku, odbyła się IV sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad. Czytaj dalej

Kolejne szkolenie

ZODR Barzkowice – Terenowy Zespół Doradców w Koszalinie organizuje szkolenie dla rolników nt:

  1. Wapnowanie, stosowanie nawozów organicznych, użyźniaczy i poplonów w procesie poprawy jakości gleby.
  2. Zazielenienie w ramach WPR

które odbędzie się dn. 26.02.2015 o godzinie 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie.

Szkolenie dla rolników z ochrony roślin

ZODR Barzkowice – Terenowy Zespół Doradców w Koszalinie informuje o organizacji szkolenia chemizacyjnego (uzupełniającego) w zakresie: „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie zachodniopomorskim” dn. 04.03.2015 oraz 24.04.2015., które odbędą się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie. Szkolenie finansowane jest przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Więcej informacji oraz zapisy w TZD Koszalin, ul. Przemysłowa 8, Krystyna Polańczyk tel. 94 341 87 40, 94 342 79 29, 609388125.