Czytelnia pod chmurką

Po raz drugi w Mścicach, a po raz trzeci podczas wakacji, Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie przeniosła swoją czytelnię w plener. Na „Spotkaniu różnych kultur” w Mścicach, które miało charakter festynu letniego, nasza „Czytelnia pod chmurką” przyciągnęła wielu amatorów książki, dobrej zabawy i kreatywnych zajęć. Kolorowe stoisko biblioteki miało dla wszystkich gości coś specjalnego – książki za przysłowiową złotówkę lub za darmo, kącik zabaw dla dzieci, brokatowe tatuaże i malowanie twarzy, baloniki, słodycze, przebieranki, sesję fotograficzną z komiksowymi chmurkami, warsztaty plastyczne z monotypii, drobną biżuterię i rękodzieło, oraz gigantyczne bańki mydlane tworzące niezwykłe tęczowe widowisko. Odwiedził nas nawet dziesięciomiesięczny wąż boa dusiciel! Czytaj dalej

Referendum ogólnokrajowe

W dniu 25 września br. w Urzędzie Gminy w Będzinie odbyło się spotkanie oraz szkolenie członków Obwodowych Komisji ds. Referendum powołanych przez Wójta Gminy Będzino do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku.  Komisje ukonstytuowały się i składy przedstawiają się następująco: Czytaj dalej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

flaga_UELEADERsgdPROW_2014_2020

.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Szanowni mieszkańcy,

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców oraz partnerów społeczno-gospodarczych do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Lokalną Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw mających wpływ na rozwój naszego terenu oraz poprawę jakości życia.

Program konsultacji:

  1. Prezentacja głównych wniosków diagnozy obszaru LSR,
  2. Prezentacja projektu analizy SWOT,
  3. Prezentacja projektu celów LSR wraz ze zgromadzeniem uwag społeczności lokalnej.
HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Nazwa Gminy Miejscowość /

Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania
Będzino Urząd Gminy Będzino 19
76-037 Będzino
15.09.2015, godz. 11.00 – 13.00
Biesiekierz Urząd Gminy, 76-039 Biesiekierz 103 01.10.2015, godz. 13.00-15.00
Bobolice Urząd Miejski w Bobolicach,
ul. Ratuszowa 1,76-020 Bobolice
25.09.2015, godz. 9.00 – 11. 00
Darłowo- miasto Urząd Miejski w Darłowie,
Plac Tadeusza Kościuszki 9,
76-150 Darłowo
28.09.2015, godz. 9.00 – 11.00
Darłowo – gmina Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
05.10.2015, godz. 9.00 – 11.00
Malechowo Urząd Gminy Malechowo,
Malechowo 22A, 76-142 Malechowo
29.09.2015, godz. 11.00 – 13.00
Manowo Urząd Gminy, 76-015 Manowo 40 25.09.2015, godz. 13.30-15.30
Mielno Urząd Gminy Mielno, Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno 23.09.2015, godz. 11.00 – 13.00
Polanów Urząd Miejski w Polanowie,
ul. Wolności 4, 76-010 Polanów
08.09.2015, godz. 10.00 – 12.00
Postomino Urząd Gminy, Postomino 30, 76-113 Postomino 23.09.2015, godz. 9.00 – 11.00
Sianów Urząd Miejski, ul Armii Polskiej 30,
76-004 Sianów
22.09.2015, godz. 10.00 – 12.00
Sławno – miasto Urząd Miejski w Sławnie,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,                           76-100 Sławno
05.10.2015, godz. 10.00-12.00
Sławno – gmina Urząd Gminy, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno 28.09.2015, godz. 9.00 – 11.00
Świeszyno Urząd Gminy w Świeszynie,
Świeszyno 71,76-024 Świeszyno
24.09.2015, godz.10.00-12.00
Tychowo Urząd Miejski w Tychowie

ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo

29.09.2015, godz. 9.30 – 11.30

 Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu pod nr telefonu: 94 340 24 58 lub e-mail: biuro@stowarzyszeniesgd.pl.

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania

Ul. Wł. Andersa 34, 75 – 626 Koszalin

Serdecznie Zapraszamy!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja w ramach Programu, w działaniu M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie działania 19.1 Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewidywane wyniki operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B) poprzez realizacjęplanu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR.

Zawiadomienie o X Sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Będzino dn. 21 sierpnia 2015 r.

OA.R .0002.1.10.2015.EJ.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645; zm. poz. 1318; 2014 r. poz. 379 i poz.1072) zwołuję X sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 03 września 2015 r., o godz. 10.00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Interpelacje radnych.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
7. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych;
2) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej byłym posterunkiem Policji;
3) w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Rafała Krutula na działania Wójta Gminy Będzino.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Powiatowe Święto Plonów

Dożynki, jako ludowe święto dziękczynne za ukończone zbiory zbóż, wpisały się bardzo mocno w polską historię i są kultywowane po dziś dzień. W trakcie naszych dziejów obrzędy dożynkowe przybierały różną  formę w zależności od regionu kraju. W obecnych czasach stanowią one nadal bardzo istotny element  naszej polskiej rzeczywistości. Czytaj dalej

Misja gospodarcza do Norwegii

Szanowni Państwo,

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego otwiera rekrutację uczestników misji gospodarczej do Norwegii.
Wyjazd w terminie 20 – 23 października 2015 roku dedykowany jest firmom z sektorów offshore, metalowego, działalności morskiej i działalności wydobywczej.
W programie: udział w targach Offshore Technology Days (OTD), spotkania B2B, wizyty studyjne.

Więcej informacji na stronie:
http://www.coi.wzp.pl/aktualnosci/misja-gospodarcza-do-norwegii

Wielki Dzień Pszczół

Wielki Dzień Pszczół 8 sierpnia powstał, aby przypominać o niezastąpionej roli, jaką zapylacze pełnią w całym środowisku oraz o tym, że są zagrożone wyginięciem. W Strachominie tegoż dnia odbył się festyn rodzinny, który miał na celu zmianę postaw społeczeństwa lokalnego i dzieci z terenu całej Gminy Będzino.  Zamysłem imprezy była również promocja pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody, w szczególności ochrony pszczół.

Czytaj dalej

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wójt Gminy zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Czytaj dalej

Wakacje w Dobrzycy

Wiejski Dom Kultury w Dobrzycy połowę wakacji ma już za sobą, w tym czasie dzieci oprócz wyjazdów autokarowych brały udział w wycieczkach rowerowych, zajęciach sportowo-rekreacyjnych na sali oraz boisku sportowym, zajęciach plastycznych oraz kulinarnych.

Czytaj dalej

Newsletter gminny

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapisywania się do newslettera Gminy Będzino. W ramach usługi raz w miesiącu będą otrzymywać Państwo najważniejsze i najciekawsze aktualności ze strony oraz zapowiedzi przyszłych wydarzeń. W każdym momencie będzie można zrezygnować z subskrypcji.

Redakcja portalu Gminy Będzino