Konkurs ofert na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A,B,C w Będzinie

Działając na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz.163 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego             i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BĘDZINO

Ogłasza otwarty konkurs ofert na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A,B,C w Będzinie (76-037 Będzino 56)

Czytaj dalej

W bibliotece – o wyobraźni, emocjach i kocich historiach

Tomasz Trojanowski – pedagog, dziennikarz telewizyjny, a z zamiłowania pisarz, laureat Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego, był gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o XII Sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Będzino dn. 20 października 2015 r.

OA.R .0002.1.12.2015.EJ.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję XII sesję Rady Gminy w Będzinie na dzień 28 października 2015 r., o godz. 10.00.  Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie. Czytaj dalej

Zmiana siedziby GZK

Informujemy o zmianie siedziby Gminnego Zakładu Komunalnego, nowy adres – Będzino 17 (budynek po posterunku policji), nr tel i fax pozostaje bez zmian.

Sukces Chóru Dominanta

Międzyszkolny chór “Dominanta”, który działa w naszej gminie w Zespole Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach, w sobotę 10 października 2015 r. wziął udział w V Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Chóralnej “Maryi Matce” w Farze Poznańskiej. Czytaj dalej

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w gminie Będzino

Dnia 16 października 2015 r. o godzinie 13:00 w Domu Ludowym w Mścicach rozpoczęła się uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystości Wójt Gminy Będzino pan Henryk Broda zaprosił wyróżniających się w swojej pracy nauczycieli i innych pracowników oświaty, przedstawicieli Rady Gminy w Będzinie, Urzędu Gminy Będzino, przewodniczących rad rodziców ze szkół i przedszkoli, Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Będzinie a także zasłużonych dla gminy Będzino emerytowanych nauczycieli. Czytaj dalej

Czytamy drzewom

„Czytamy drzewom” – to tegoroczne przesłanie 13. edycji ogólnopolskiego programu „Święto Drzewa”. Po raz pierwszy do programu przystąpiła Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie wspólnie
z Przedszkolem Samorządowym w Będzinie i Urzędem Gminy Będzino.

Czytaj dalej

XV Jubileuszowe Forum Sołtysów

Jubileuszowe XV Powiatowe Forum Sołtysów odbyło się 9 października 2015 r. w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie. Spotkanie otworzyli szefowie Stowarzyszenia – Prezes Zarządu Urszula Szewczyk oraz Wiceprezes Zarządu Mirosław Hojko.

Czytaj dalej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

zyczenia