Informacja z XIV Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 29 grudnia 2015 roku, odbyła się XIV sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad. Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów. Najważniejszym pkt obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2016 rok.

Czytaj dalej

Spotkanie świąteczno-noworoczne

29 grudnia 2015 r. o godz. 13.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne . Udział w spotkaniu wzięły władze Gminy Będzino oraz zaproszeni księża, przedstawiciele zakładów pracy, instytucji, firm z terenu Gminy Będzino oraz kierownicy jednostek gminnych. Spotkanie uświetnił występ dzieci z przedszkola samorządowego w Mścicach, a także kapeli SWATY. Przy okazji tej uroczystości zostały wręczone Odznaki: Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego Pani Elżbiecie Rzepce sołtysa sołectwa Popowo wręczył Radny Województwa Zachodniopomorskiego Pan Jan Kuriata i Odznakę Honorową Zasłużony dla Gminy Będzino Pani Irenie Dondajewskiej wieloletniemu Skarbnikowi Gminy Będzino wręczył Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Pan Andrzej Nożykowski. Odznaczonym gratulujemy. W dalszej części spotkania Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił multimedialną prezentację dotyczącą wykonanych zamierzeń i zadań w 2015 roku. Uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia i wznieśli toast za pomyślność wszystkich mieszkańców Gminy Będzino w roku 2016.

Czytaj dalej

Ekologiczna zabawa dla dzieci

W dniu 28 grudnia 2015 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Mścicach wraz z Sołtysem i Radą Sołecką w Mścicach zorganizowali “Ekologiczną zabawę dla dzieci”.

Czytaj dalej

Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy

W dniu 21 grudnia 2015 r. oficjalnie otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy w Będzinie. W ramach inwestycji utworzony został dom środowiskowy na pobyt dzienny dla osób niepełnosprawnych. Z obiektu będzie korzystać 30 uczestników w tym osoby przewlekle psychicznie chore i upośledzone umysłowo.

Czytaj dalej

Informacje o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Będzino w sezonie 2015/2016

  1. Droga krajowa nr 11 odcinek Kołobrzeg – Koszalin będąca w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, Rejon w Koszalinie, ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin.
    Telefon: (94) 34 55 273
    Komórka: 882 166 245
    Fax: (94) 340 36 86

Czytaj dalej

Klub Seniora w Tymieniu – podsumowanie działalności

Klub Seniora w Tymieniu pod przewodnictwem Krystyny Bojanowskiej –Kieloch powstał 22.12.2014 r. Podyktowane to było chęcią uczestnictwa ludzi starszych w zajęciach i imprezach okolicznościowych.

Czytaj dalej

Spotkanie wigilijne w Dobrzycy

Spektakl ekologiczny “O czym marzą drzewa?”

„… podobno był tu kiedyś wielki zielony las i nas – drzew było dużo, a teraz zostaliśmy tylko my …” – pod takim hasłem w dniu 16.12.2015 r. w Domu Ludowym w Mścicach odbyły się 2 spektakle ekologiczne. Spektale pt. „O czym szumią drzewa” skierowane były do najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Przedstawienia miały formę wesołej, wspólnej zabawy z dziecięcą publicznością. Były także konkursy, piosenki, barwne kostiumy.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o XIV Sesji kadencji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) zwołuję XIV sesję Rady Gminy w Będzinie na dzień 29 grudnia 2015 r., o godz. 10:00.

Czytaj dalej

Kulinarne dziedzictwo w potrawach bożonarodzeniowych [fotorelacja]

Już po raz 8 z inicjatywy Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Koszalinie ZODR Barzkowice, przy dużym wsparciu Domu Kultury w Będzinie 10 grudnia br. odbyła się kolejna edycja gminnego konkursu pn. „Kulinarne Dziedzictwo w potrawach bożonarodzeniowych”. Czytaj dalej