W bibliotece o Henryku Sienkiewiczu jakiego nie znamy

Sejm i Senat RP przyjął Uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Czytaj dalej

Informacja z XV Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 23 lutego 2016 roku, odbyła się XV sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad.

Czytaj dalej

Szkolenie dla rolników

Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie i Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Oddział w Koszalinie zapraszają rolników na bezpłatne szkolenie pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej i poprawa efektywności energetycznej w gospodarstwach rolnych”. Spotkanie odbędzie się 14 marca br. w Transgranicznym Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie, przy ul. Leśnej 2. Czytaj dalej

Zaproszenie na szkolenie

zaproszenie na szkolenie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Stowarzyszenie ,,Lepsze jutro” w Będzinie realizuje program dostarczania żywności dla mieszkańców Gminy Będzino. Żywność wydawana jest w magazynie przy budynku ŚDS Będzino 56.

Czytaj dalej

Podaruj swój 1%

Nasze działania mogą być potrzebne każdemu.
Przekaż 1% podatku pewnej i zaufanej organizacji z terenu Gminy Będzino.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o XV Sesji kadencji Rady Gminy w Będzinie

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm. z późn. zm. ) zwołuję XV sesję Rady Gminy w Będzinie na dzień 23 lutego 2016 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Czytaj dalej

Halowy turniej piłki nożnej – Mścice 2016

W minioną środę w sali sportowej Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach rozegrany został Gminny Turniej Piłki Halowej młodzieży do lat szesnastu. Zgłoszone zespoły podzielono według lat ich uczestników- wystąpiły 2 drużyny szkół podstawowych i 2 drużyny szkół gimnazjalnych.

Czytaj dalej

Ferie zimowe z GOK

Plan Ferii  – Świetlica w Domu Kultury w Będzinie

Plan Ferii – Świetlica w Dobrem

Plan Ferii – Wiejski Dom Kultury w Dobrzycy

Plan Ferii – Dom Ludowy w Mścicach

Plan Ferii – Świetlica w Strachominie

Plan Ferii – Świetlica w Strzepowie

Plan Ferii – Dom Ludowy w Tymieniu

Plan Ferii – Świetlica w Wierzchominie

Bezpłatna pomoc prawna