Wizyta w ramach projektu

W dniach 21-23.09.2016 r. Gminę Będzino odwiedziła delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Britz-Chorin-Oderberg. Spotkanie dotyczyło prezentacji i wspólnego dzielenia się doświadczeniami w zakresie nowoczesnego szkolnictwa i zastosowania nowych technologii w administracji publicznej.

Czytaj dalej

Karatecy z Tymienia na Międzynarodowym Turnieju w Świnoujściu

W dniach 24-25 września br. w Świnoujściu odbył się XII Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate Kyokushin. W zawodach udział wzięli karatecy z Polski, Niemiec oraz duża grupa zawodników z Rosji.

Czytaj dalej

Sarbinowska Akademia Energii Odnawialnej

energia

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Dnia 20.09.2016 r. w Przedszkolu Samorządowym  im. „Promyki Bałtyku” w Mścicach obchodzony był Ogólnopolski  Dzień Przedszkolaka.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXIII  sesję  Rady Gminy w Będzinie na dzień  30 września 2016 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad – wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Złożenia społeczno – gospodarcze na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2016 – 2025;
3) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2017, 2018 na realizację zadania polegającego na utworzeniu  „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” w części leżącej w obrębie Gminy Będzino;
4) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mścice; 

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Stan realizacji inwestycji gminnych.
 4. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 5. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

Informacja z narady Wójta z sołtysami Gminy Będzino

W dniu  19 września 2016 roku , w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie odbyła się narada Wójta Pana Henryka Brody, z sołtysami naszej gminy.

Czytaj dalej

Dzień Przedszkolaka

dzien-przedszkolaka-m

UKS „Karate kyokushin Kanku Tymień” zapraszamy na treningi

Ruszyliśmy pełną parą!! Treningi odbywają się jak przed wakacjami. Grupa pierwsza trenuje we wtorki i w czwartki w godzinach 17.00-18.00, natomiast grupa druga trenuje w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 18.00-19.30. Miejsce treningów – Zespół Szkół im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu.

Czytaj dalej