Gmina stawia opór grypie

14 września w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyła się VIII Doroczna Debata Flu Forum, podczas której spotkali się przedstawiciele instytucji zdrowia publicznego, autorytety medyczne, pracownicy ochrony zdrowia, władze samorządowe, pracodawcy oraz media. Podczas wydarzenia eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy nagrodzili 22 samorządy, które realizują programy zdrowotne z zakresu profilaktyki grypy. W tym roku przyznano samorządom tytuły: Eksperta , Super Lidera, Lidera oraz Nowego Lidera w profilaktyce grypy. Wśród nagrodzonych jest Gmina Będzino, która otrzymała tytuł “Nowego Lidera w zakresie profilaktyki grypy”.

Czytaj dalej

Informacja z XXII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 15 września 2016 roku, odbyła się XXII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 12 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad.

Czytaj dalej

Nagroda dla Hortulusa

Dnia 10 września br, podczas XVIII Dni Ogrodnika Targów Międzynarodowych w Gołuchowie, odbyła się gala finałowa X edycji Krajowego Konkursu „Wzorowy Ogrodnik 2016” pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj dalej

Anioły integracji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie

Małe Festiwale „Ty i Ja” to wydarzenie kulturalne towarzyszące Europejskiemu Festiwalowi Filmowemu Integracja Ty i Ja, który odbywał się w Koszalinie w dniach 6 -10 września 2016r. W tym roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie już po raz piąty miało miejsce takie małe festiwalowe spotkanie integracyjne. Otworzył je uroczyście Wójt Gminy Będzino Henryk Broda.

Główna idea Festiwalu to działanie na rzecz integracji społeczeństwa z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością, działanie na rzecz humanizmu w głębokim tego słowa znaczeniu. Integracja to przede wszystkim wspólne spędzanie czasu, chęci do lepszego poznania i zrozumienia drugiego człowieka, wzajemna życzliwość i otwarte serce

Czytaj dalej

Bezpłatne lakowanie

Szanowni rodzice,

Gabinet stomatologiczny mieszczący się przy Ośrodku zdrowia w Będzinie serdecznie zaprasza Państwa wraz z dziećmi na bezpłatne zabezpieczenie bruzd zębów szóstych lakiem szczelinowym. Gabinet ma podpisaną umowę z NFZ, lakowanie szóstek czyli czterech zębów trzonowych można wykonać bezpłatnie, pod warunkiem, że dziecko nie ukończyło ósmego roku życia. Lakowanie trwale zabezpiecza ząb przez próchnicą. Trwa kilka minut, jest więc dostępne nawet dla małych dzieci, które nie mają tyle cierpliwości, co dorośli pacjenci. Lakowanie jest całkowicie bezbolesne, nie pozostawia zatem w świadomości dziecka przykrych doznań, jakie zawsze idą w parze z borowaniem zębów. Lakowanie chroni zęby przed próchnicą, a dziecko przed bólem, który nieuchronnie towarzyszy zepsutym zębom.

Stomatolog zaprasza w każdy poniedziałek  w godz. 12.00-14.00.

Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXII  sesję  Rady Gminy w Będzinie na dzień  15 września 2016 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie. Czytaj dalej

Informacja z XXI Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 30 sierpnia 2016 roku, odbyła się XXI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności miedzy sesjami oraz wysłuchał interpelacji radnych, sołtysów i mieszkańców gminy obecnych na sesji. Tematami sesji zgodnie z Harmonogramem Pracy Rady Gminy w Będzinie była analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. oraz informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.

Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2016;
  2. w sprawie uchwalenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2016 – 2025;
  3. w sprawie  upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017, na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi łączącej Tymień i Kładno;
  4. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr 3503Z Łasin – Łopienica – droga nr 11 w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim;
  5. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr 3503Z  Łasin – Łopienica – droga nr 11 w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim;
  6. w sprawie podziału Gminy Będzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
  7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy;
  8. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  9. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino;
  10. w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Segregujesz – nasze otoczenie ratujesz! – edukacyjna akcja promocyjna” w ramach Edukacji Ekologicznej finansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się we wrześniu 2016 r. , a tematem jej będzie m.in. sytuacja w rolnictwie.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

Dożynki Gminne w Będzinie [fotorelacja]

W dniu 03 września 2016 r. na boisku sportowym w Będzinie odbyły się Dożynki  Gminy Będzino. W tym roku po długotrwałych wcześniejszych opadach deszczu i problemach ze zbiorem zbóż pogoda dopisała, a na uroczystość święta plonów przyjechali licznie mieszkańcy poszczególnych sołectw z przepięknymi wieńcami oraz  zaproszeni goście min. Poseł Stefan Romecki, Starosta Koszaliński Marian Hermanowicz, delegacja Rady Powiatu na czele z jej Przewodniczącym Zenonem Dropko, Elżbietą Góral oraz Bartłomiejem Wilkiem, radni Gminy Będzino z jej przewodniczącym Andrzejem Nożykowskim. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą , którą na stadionie odprawił proboszcz Parafii Łękno – Ks. Jan Borzyszkowski w asyście księży proboszczów wszystkich parafii Gminy Będzino. Starostami święta plonów byli – Barbara Kanas i Wiesław Reichert.

Święto plonów  – to od wieków święto wsi  gdzie zachowały się przepiękne tradycje dzielenia się chlebem wypieczonym z ziaren tegorocznego zboża, hucznych zabaw i śpiewów dożynkowych – jednym słowem świętowania i radowania się z zakończonych zbiorów  , to czas   podziękowania     wszystkim   rolnikom    i  ludziom pracującym  w rolnictwie. Ten bieżący rok był bardzo niesprzyjający dla rolnictwa – duża część ozimin wymarzła potem brakowało deszczów i na piaszczystych ziemiach zboża w dużej mierze wyschły a w okresie żniw zaczęło padać i było bardzo trudno zebrać to co się urodziło na polach – tak ocenił rok 2016 i przebieg tegorocznych zbiorów zbóż Wójt Gminy Henryk Broda dziękując rolnikom za trud , pracę na roli  oraz przepiękne wieńce i udział w dożynkach.  Do życzeń i podziękowań pod adresem rolników przyłączyli się Poseł Stefan Romecki  oraz Starosta Marian Hermanowicz którzy również nie szczędzili słów  wdzięczności  dla   ludzi pracujących w rolnictwie.

Po odebraniu chleba od starostów dożynek Wójt Gminy Henryk Broda podzielił się nim z 24 sołtysami naszej gminy wręczając jednocześnie każdemu mniejsze chleby dożynkowe aby mogli podzielić się z mieszkańcami swoich sołectw. W trakcie przebiegu uroczystości dożynkowych a następnie w części artystycznej występowały zespoły ludowe „Popowianie „ z Popowa, Kwiaty polskie” z Tymienia, „Zalesie” z Mścic oraz kapela ludowa „SWATY” z Będzina.  W przerwach miedzy występami ogłoszono wyniki konkursu Piękna Wieś – Twoją zasługą!

Kategoria

„WIEŚ”

I miejsce – Łękno, II miejsce – Podamirowo, III miejsce – Komory

Kategoria

„ZAGRODA WIEJSKA”

I miejsce – brak, II miejsce – Marzena i Andrzej Jóźwiak – Łekno oraz Anna Borowik – Mączno, III miejsce – Michał Szcześniak – Komory

Kategoria

„POSESJA”

I miejsce –  Hanna, Paweł Kujath – Komory, II miejsce – Damian Schröder Strzepowo oraz Elżbieta i Piotr Kościjańscy – Będzino, III miejsce –Zbigniew Wieczorek – Będzino

Kategoria

„BUDYNEK WIELORODZINNY”

I miejsce – Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Bratek”  Dobrzyca

II miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa – Stoisław 12

III miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 81

Obradowała komisja w składzie:

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy wszystkich chętnych do udziału za rok.

Rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszy wieniec, w którym wzięło udział 21 wieńców reprezentujących poszczególne sołectwa. Wygrał wieniec ze Słowienkowa przed wieńcem z Dobrzycy. W trakcie imprezy odbywały się również konkursy „ w dojeniu sztucznej krowy”, „rodeo-jazda na sztucznym byku” oraz konkurs organizowany przez KRUS z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Uczestnicy tych zabaw i konkursów otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wszyscy przybyli na dożynki gminne mogli skorzystać z obficie zaopatrzonych stoisk z posiłkami przygotowanych przez sołectwa Będzino i Łekno-Kazimierz, z ciast ,kawy i herbaty serwowanych przez Stowarzyszenie „Lepsze jutro” z Będzina, frytek serwowanych przez GOK Będzino, zasięgnąć informacji w stoiskach KRUS Koszalin, Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Będzinie i ZODR w Barzkowicach oddz. Koszalin, zapisać się na bezpłatne badania -„Zwalczamy nowotwory – program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim”, który koordynuje Starostwo Powiatu Koszalińskiego, wykupić los na „Pchlim targu” i wziąć udział w losowaniach atrakcyjnych nagród rzeczowych. Dzieci mogły skorzystać z zabaw na pałacach dmuchanych , „Rodeo” malowaniu twarzy i rąk, podziwiać i mieć możliwość zakupu wyrobów artystycznych zrobionych przez osoby niepełnosprawne a eksponowane przez Stowarzyszenie „Lepsze jutro”, możliwość skorzystania ze stoiska z watą cukrową i różnego rodzaju świecidełkami i okolicznościowymi gadżetami i zabawkami.

Wieczorem jako „gwiazda imprezy” na dożynkowej scenie wystąpił Zespół BLUE BOX, który wprowadził wszystkich obecnych w atmosferę rozrywki i dobrej zabawy. Od godz. 20 rozpoczęła się zabawa taneczna  dla wszystkich uczestników dożynek. Było wesoło , kolorowo i barwnie. Mimo , że pogoda nie do końca była łaskawa to  wszyscy bawili się świetnie i dożynki uważamy za  udane. Dziękujemy wszystkim instytucjom, zakładom i osobom prywatnym za pomoc i wsparcie w przygotowanie i przeprowadzenie Gminnych Dożynek 2016 w Będzinie.

fot. M. Zielińska / GOK Będzino