Letnia część trasy Forever Child Tour

Agnieszka Chylińska, po wydaniu długo oczekiwanej płyty „Forever Child”, od października 2016 r. gra koncerty entuzjastyczne przyjmowane przez fanów. Po kolejnych występach artystki w Polsce i Europie producenci trasy – Music Company i Top Management – zapraszają na cztery koncerty w ramach letniej części „Forever Child Tour” 2017.

We wrześniu 2016 r. Agnieszka Chylińska powróciła w wielkim stylu na polską scenę muzyczną, wydając album „Forever Child”, który szybko zyskał status złotej, a następnie platynowej płyty. Pierwszy utwór z krążka, „Królowa łez”, ma już ponad 46 milionów odsłon w serwisie YouTube. Gdy w październiku 2016 r. artystka rozpoczęła trasę „Forever Child Tour”, bilety na wszystkie koncerty zostały wyprzedane w rekordowo krótkim czasie. Również polskie i europejskie koncerty w lutym i marcu 2017 r. cieszyły się ogromnym zainteresowaniem fanów. W związku z entuzjastycznym przyjęciem i emocjami towarzyszącymi występom Agnieszki Chylińskiej, Music Company i Top Management, producenci trasy, zapraszają na cztery koncerty w ramach letniej części „Forever Child Tour” 2017: w Płocku, Ostródzie, Sopocie i Koszalinie.

„Forever Child” Agnieszki Chylińskiej jest zaskakującą i nieoczywistą wypowiedzią artystki, której twórczość najlepiej określa ukute przez nią hasło: „nigdy taka sama”. Tym razem Agnieszka Chylińska łączy rockową siłę swojego charakterystycznego głosu z nowoczesnym brzmieniem. Nawiązując do stylistyki z początków kariery i wplatając wyraziste elementy ulubionych nurtów muzycznych, artystka zaprasza fanów w niezwykłą podróż. Dopełnieniem są osobiste, niezwykle emocjonalne teksty, które długo pozostaną w pamięci słuchaczy. Na koncertach „Forever Child Tour” charyzmatyczna wokalistka kolejny raz zaskoczy słuchaczy i przypomni, czym jest prawdziwy, energetyczny rock.

Szczegółowe informacje o trasie dostępne są na stronach: http://musiccompany.pl/koncerty/agnieszka_chylinska_forever_child_tour_2017
https://www.facebook.com/MusicCompanyPl/

Producentami trasy „Forever Child Tour” są: Music Company i Top Management. Patronat medialny nad płytą i trasą objęli: TVN, RMF i Onet.

Letnia część trasy koncertowej „Forever Child Tour” 2017

9.06.2017            Płock, Amfiteatr

7.07.2017            Ostróda, Amfiteatr

11.08.2017          Sopot, Opera Leśna

12.08.2017          Koszalin, Amfiteatr

Oficjalne strony Agnieszki Chylińskiej:

https://pl-pl.facebook.com/AgnieszkaChylinska/

www.chylinska.com

KONTAKT:

 

Trwają prace nad S6

Zawiadomienie o XXXI Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 z późn. zm.) zwołuję XXXI  sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień 30 czerwca  2017 r., o godz. 10.00.  

Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017.
 8. Wakacyjna oferta placówek oświatowo – wychowawczych.
 9. Sprawozdanie z realizacji : „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Będzino” za rok 2016.
 10. Stan przygotowań inwestycji gminnych
 11. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2017 –2025;
3) w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na rok obrachunkowy 2018;
4) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino;
5) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2018, 2019 na dowóz uczniów do szkół i wychowanków do przedszkoli;
6) w sprawie zmiany „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012 – 2032;
7) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Będzino;
8) w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Będzino.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Darmowe szkolenia

Prosimy o pomoc w odnalezieniu właściciela psa

Ciężko zweryfikować skąd pies przywędrował…,  ostatnio widziany na granicy miejscowości Mścice- Koszalin koło hotelu VERDE. Pies jest młody i wychudzony. Bardzo prosimy o pomoc. Być może ktoś szuka tego pieska, lub  wie kto jest jego właścicielem. Telefon kontaktowy 94-3-162-533 lub 668-018-155.

Darmowe czytanie na ekranie

Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie wspólnie z Koszalińską Biblioteką Publiczną   i pozostałymi bibliotekami powiatu koszalińskiego przystąpiła do projektu – Powiatowa Czytelnia  E-booków Legimi. Czytaj dalej

W bibliotece o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim

Sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica  w Szczecinie – Cecylia Judek – była gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie Filia w Tymieniu. Czytaj dalej