Konferencja podsumowująca LPR

W dniu 28.09.2017 r. w Tymieniu odbyła się konferencja podsumowująca projekt
pn. “Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku
2022”.

Czytaj dalej

Wywóz odpadów budowlanych i remontowych

Informacja z XXXIII sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 27 września 2017 roku, odbyła się XXXIII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie. Czytaj dalej

Szczepienia przeciwko grypie

Informacja o realizowanym projekcie “Deficyty na profity II”

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Deficyty na profity II”. Projekt skierowany jest do osób które spełniają wszystkie poniższe kryteria łącznie tzn.:

Czytaj dalej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zawiadomienie o XXXIII sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 z późn. zm.) zwołuję XXXIII  sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień 27 września  2017 r., o godz. 10.00.  

Czytaj dalej

Będą realizować program SPOŁECZNIK

W niedzielę, 10 września 2017 r. kilka osób z kołobrzeskiego stowarzyszenia wędkarskiego “KARAŚ” rozpoczęło wstępne prace do realizacji projektu polegającego na budowie 10 pomostów na Jeziorze Ustroń w Strachominie. Czytaj dalej

Dzień Przedszkolaka