Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Członkowie lokalnych organizacji pozarządowych,
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
Konsultacje trwać będą w dn. 28.10-5.11.2017. Opinie do Programu mogą Państwo składać w drodze pisemnej za pośrednictwem poniższego formularza do sekretariatu Urzędu lub mailowo na adres ug@bedzino.pl lub podczas spotkania konsultacyjnego w dn. 3.11.2017 r. o godz. 16.00 w sali nr 14 w Urzędu.

Załączniki:

– Zarządzenie ws. ogłoszenia konsultacji społecznych Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

– Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 z załącznikami

– Formularz zgłoszenia opinii lub uwag dotyczących projektu Programu współpracy

INFORMACJA Z SESJI RADY GMINY W BĘDZINIE

Dnia 24 października 2017 roku, odbyła się XXXIV sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 12 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

              Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. Z 2017 r. poz. 1875) w trybie nadzwyczajnym. Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym  przez Przewodniczącego Rady, porządkiem obrad. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski.

Tematem sesji było podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w § 10, ust. 1 uchwały budżetowej Gminy Będzino na rok 2017, Nr XXVI/201/16, z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wyżej wymieniona uchwała będzie dostępna w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”.

Kolejna sesja odbędzie się w listopadzie 2017 roku , a tematem jej będzie m.in. omówienie projektu budżetu oraz ewentualne uchwalenie podatków na rok 2018.

 

Przewodniczący RG

Andrzej Nożykowski

Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino o zaplanowanym na dzień 24 listopada 2017 r. I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej – grunty rolne działka nr 219 część o pow. 3,3300 ha (R IVa 3,3300 ha) obręb ewidencyjny Będzino (KW18911).

Rada Sołectwa Mścice zaprasza na Bal Sylwestrowy do Domu Ludowego

Szanowni Państwo, po doświadczeniach udanej zabawy z zeszłego roku Rada Sołectwa Mścice zaprasza ponownie w tym roku na Bal Sylwestrowy do Domu Ludowego. Niebawem podane zostaną szczegóły organizacji wydarzenia (menu, godziny zabawy oraz atrakcje). Koszt uczestnictwa 350 zł/pary.

Zapraszamy już dziś do zapisow!
509 250 920

Informacja Wójta Gminy Będzino

I N F O R M A C J A

Zarządzeniem nr 25/2017 z dn. 27 września 2017 r. Wójt Gminy Będzino wyznaczył 31 października 2017 r (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w zamian za święto 11 listopada 2017 r. przypadające w sobotę.

Z poważaniem

Henryk Broda – Wójt Gminy

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXIV n a d z w y c z a j n ą  sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień 24 października 2017 r., o godz. 10.00.

Czytaj dalej

W Będzinie, Dobrzycy i Mścicach powstaną strefy rekreacji

W dniu wczorajszym podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji pn. „Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy”.  Na ten cel gmina otrzyma blisko 285 tys. dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość inwestycji to 448 tys. zł.

Czytaj dalej