Zawiadomienie o sesji

Wójt Gminy Będzino  informuje,  że Przewodniczący Rady Gminy zwołuje na  dzień   08  listopada 2018 r.   godz10.00,  XLIX  sesję  R a d y   G m i n y   w   Będzinie.

Obrady odbędą się w  sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Omówienie sytuacji w rolnictwie.
 8. Stan inwestycji gminnych.
 9. Analiza oświadczeń majątkowych.
 10. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
3) w sprawie  wprowadzenia zmian w statucie  Gminnego  Ośrodka  Kultury w Będzinie,
4) w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”.

 1. Podsumowanie VII  kadencji  Rady  Gminy w Będzinie.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 5. Zamknięcie obrad.

Zainteresowanych zapraszamy.

Wójt Gminy Będzino
Henryk Broda

Polowania

Informacja z XLVIII sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 19 października 2018 roku, odbyła się XLVIII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obrady rozpoczęły się minutą ciszy, którą uczczono pamięć zmarłego radnego Stanisława Kwaśniowskiego. Następnie otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Pan Andrzej Nożykowski, który powitał przybyłych radnych oraz przedstawił porządek obrad, który Radni przyjęli jednogłośnie. Obecnych było 13 radnych.

Czytaj dalej

Wydawanie żywności

Stowarzyszenie “Lepsze Jutro” w Będzinie informuje, że w dniach:

 • 13 listopada 2018r. (wtorek) w godz. 8.00 -14.00
 • 14 listopada 2018r. (środa) w godz. 8.00 -12.00

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ

Miejsce wydawania żywności pomieszczenie piwniczne w budynku GOPS Będzino.

Przed odebraniem żywności należy odebrać skierowanie u pracownika socjalnego.

Grupa Teatralna „Agrafka” znów na deskach

Grupa Teatralna „Agrafka” znów na deskach, tym razem w Teatrze Variete Muza w Koszalinie. 24 października wzięliśmy udział w Gali Finałowej Przeglądu Dziecięcych Form Teatralnych jako laureaci konkursu „NIEPODLEGŁA 2018”.

Czytaj dalej

Złote Gody Państwa Kopiec

„Złote Gody” – to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

Czytaj dalej

Awaria wodociągu w Mścicach

Uwaga Mieszkańcy Mścic! Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, iż w związku z usuwaniem awarii wodociągu w dniu 24 października 2018 r. w godzinach 9:00 – 15:00 mogą powstać spadki ciśnienia lub całkowity brak ciśnienia wody w miejscowości Mścice.

Za utrudnienia przepraszamy.