Czasowa przerwa techniczna – składanie wniosku o dowód osobisty

Szanowni Państwo,

w związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną od 4 marca 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji oraz Centralny Ośrodek Informatyki informuje, że planowane są czasowe przerwy techniczne, w tym niedostępność Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) w dniach 1-3 marca 2019 r.
W dniu 1 marca 2019 r. od godziny 11:00 nie będzie możliwości składania wniosków o wydanie dowodu osobistego.

 

Sołtysi wybrani w wyborach sołeckich w 2019 roku

Sołtysi wybrani w wyborach sołeckich w Gminie Będzino w 2019 r:

Sołectwo Będzinko- Aleksandra Gałka – Kopera
Sołectwo Będzino- Adam Śnieżko
Sołectwo Dobiesławiec- Czesława Borowik
Sołectwo Dobre- Mariusz Zalewski
Sołectwo Dobrzyca- Michał Szczur
Sołectwo Kiszkowo- Monika Luty
Sołectwo Kładno- Teresa Załóg
Sołectwo Komory- Tadeusz Kanas
Sołectwo Łekno- Weronika Bączkowska
Sołectwo Łopienica/ Łasin Koszaliński- Bożena Stasiłowska
Sołectwo Mścice- Aniela Antkiewicz
Sołectwo Strachomino-Renata Łuczak
Sołectwo Strzepowo- Agnieszka Nowaczyk
Sołectwo Popowo- Elżbieta Rzepka
Sołectwo Skrzeszewo- Wioletta Kołpacka
Sołectwo Słowienkowo- Anna Garbalska
Sołectwo Smolne- Sylwester Specyał
Sołectwo Stoisław- Eugenia Imbiorowska
Sołectwo Strzeżenice- Krystyna Żakowska – Węgielnik
Sołectwo Śmiechów/Borkowice- Józef Kupisz
Sołectwo Tymień- Wiesława Dyngus
Sołectwo Uliszki- Teresa Turkacz
Sołectwo Wierzchominko- Bogdan Terelak
Sołectwo Wierzchomino- Anna Drawc

 

Spotkanie z rolnikami

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w organizowanym przez KOWR Spotkaniu z rolnikami, które odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r. o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie.

W spotkaniu udział wezmą również takie instytucje jak Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Koszalinie i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego w Koszalinie.
KOWR OT w Koszalinie przedstawi informacje z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości rolnych oraz rynków rolnych.

W spotkaniu udział wezmą również Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie, którzy omówią problematykę Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) – choroby wirusowej dotyczącej zarówno świń domowych jak i dzikich oraz uboju świń poza rzeźnią w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Album naszych lokalnych NGOs

Jest nam niezmiernie miło oddać w Państwa ręce wyjątkową publikacje, opracowanie poświęcone organizacjom pozarządowym z terenu regionu koszalińskiego, najbardziej aktywnym i zaangażowanym w budowanie swoich małych wspólnot.
To publikacja wydana we współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządami, popularyzująca mechanizm współpracy, aktywność obywatelską i partycypację obywateli w tworzeniu polityk publicznych.
Ponadto opisuje ponad 50 wizytówek lokalnych organizacji pozarządowych z terenu regionu koszalińskiego. Wśród nich są także niektóre z naszych NGO:
– Stowarzyszenie Lepsze Jutro,
– Stowarzyszenie HUSOSKY,
– UKS Karate Kyokushin Kanku Tymień,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Mścicach oraz
– Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Będzino.

Życzymy, by ten skromny album był inspiracją dla mieszkańców gminy do podejmowania działalności społecznej i niósł nową jakość we współpracy międzysektorowej.
Zapraszamy do lektury!

Publikacja powstała w ramach projektu pn. „Nowa jakość tworzenia polityk publicznych w Powiecie Koszalińskim”, współfinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 i budżetu Gminy Sianów.

Przerwa w dostawie wody

Uwaga Mieszkańcy Strachomina i Strzepowa!

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, że w związku z kontrolą UDT w dniu 28.02.2019 r. (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 7.00 do 11.00 w miejscowościach Strachomino i Strzepowo.

Za utrudnienia przepraszamy!

 

Wywóz odpadów budowlanych w Mścicach

Rejestracja na zabiegi rehabilitacyjne w marcu

Szanowni mieszkańcy Gminy Będzino,

uprzejmie informujemy, że rejestracja na zabiegi rehabilitacyjne po dniu 1 marca br. odbywać się będzie pod numerem telefonu 662 084 108, w godzinach od 8.00- 10.00 od poniedziałku do piątku.

Rejestracja telefoniczna pod w/w numerem możliwa jest od dnia 25 lutego br.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na remont czterech pokoi, pomieszczenia łazienki (urządzenia z atestem) i utworzenia kuchni dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniach przy obecnym Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie i Środowiskowym Domu Samopomocy. Więcej informacji w załączniku: zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Remont pomieszczeń budynku GOPS w celu przystosowania pod mieszkanie treningowe

 

 1. Zakres rzeczowy obejmuje:

 

Pomieszczenie nr 1 – pokój

Wymiana starej podłogi z paneli na nową (panele podłogowe min. 4 klasy ścieralności). Dwukrotne

malowanie  ścian  oraz  sufitu  na  wybrany  przez  inwestora  kolor  (ze  szpachlowaniem  ubytków

i nierówności oraz gruntowaniem).

Powierzchnia pomieszczenia ok. m2.

 

Pomieszczenie nr 2 – pokój

Wymiana starej podłogi z paneli na nową (panele podłogowe min. 4 klasy ścieralności). Dwukrotne

malowanie  ścian  oraz  sufitu  na  wybrany  przez  inwestora  kolor  (ze  szpachlowaniem  ubytków

i nierówności oraz gruntowaniem).

Powierzchnia pomieszczenia ok. m2.

 

Pomieszczenie nr 3 – pokój

Wymiana starej podłogi z paneli na nową (panele podłogowe min. 4 klasy ścieralności). Dwukrotne

malowanie  ścian  oraz  sufitu  na  wybrany  przez  inwestora  kolor  (ze  szpachlowaniem  ubytków

i nierówności oraz gruntowaniem).

Powierzchnia pomieszczenia ok. m2.

 

Pomieszczenie nr 4 – pokój

Wymiana starej podłogi z paneli na nową (panele podłogowe min. 4 klasy ścieralności). Dwukrotne

malowanie  ścian  oraz  sufitu  na  wybrany  przez  inwestora  kolor  (ze  szpachlowaniem  ubytków

i nierówności oraz gruntowaniem).

Powierzchnia pomieszczenia ok. m2.

 

Pomieszczenie nr 5 – łazienka

Przebudowa istniejących łazienek na jedną dużą łazienkę (wyburzenie ścian działowych oraz wznoszenie nowych wraz z osadzeniem drzwi łazienkowych – ocena drzwi istniejących pod kotem dalszego wykorzystania), przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażoną w nowe, odpowiednie dla osób niepełnosprawnych atestowane urządzenia sanitarne oraz uchwyty. Łazienka wykończona płytką ceramiczną oraz malowana dwukrotnie (powyżej płytek + sufit) na kolor wybrany przez Inwestora.

 

Pomieszczenie nr 6 – kuchnia

Przystosowanie pomieszczenia biurowego na potrzeby kuchni połączonej z jadalnią. Konieczność wykonania instalacji sanitarnej (woda oraz ścieki – od pomieszczenia łazienki) oraz rozbudowy instalacji elektrycznej pod urządzenia kuchenne. Ponadto pomieszczenie wymaga wymiany starej podłogi z paneli na nową podłogę z płytek ceramicznych oraz dwukrotnego malowania ścian oraz sufitu na wybrany przez inwestora kolor (ze szpachlowaniem ubytków i nierówności oraz gruntowaniem).

Powierzchnia pomieszczenia ok. m2.

 

Pomieszczenie nr 7 – korytarz

Wymiana starej podłogi z paneli na nową z płytek ceramicznych. Dwukrotne malowanie ścian oraz sufitu na wybrany przez inwestora kolor (ze szpachlowaniem ubytków i nierówności oraz gruntowaniem). W korytarzu znajdują się schody (4 stopnie) przy których należy wykonać pochylnię dla niepełnosprawnych (należy znaleźć odpowiednie rozwiązanie spełniające warunki techniczne, propozycja: stalowe szyny mocowane na ścianie i opuszczane na schody w razie konieczności użycia). Powierzchnia pomieszczenia ok. m2.

 

 1. Kontrola jakości prac:
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac pod względem technologii, kolejności ich wykonywania oraz jakości wykorzystanych materiałów,
 • w toku odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów, w szczególności atesty, deklaracje, certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną.

 

 1. Odbiór prac:
 • Prace będą podlegać odbiorowi końcowemu ( protokół odbioru końcowego),
 • Wykonawca zgłosi Zamawiającemu termin zakończenia prac i gotowość odbioru końcowego w formie pisemnej,
 • Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys powykonawczy najpóźniej 7 dni po dokonaniu odbioru końcowego.

 

 1. Rozliczenie prac:

 

 • Rozliczenie za wykonane prace nastąpi na podstawie faktury VAT złożonej w siedzibie Zamawiającego, której integralną częścią będzie podpisany protokół odbioru końcowego, bezusterkowego i dokumentacja powykonawcza,
 • prawidłowo wystawiona faktura VAT będzie płatna przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu …… dni kalendarzowych licząc od daty jej złożenia. Nieprawidłowo wystawiona faktura zostanie zwrócona Wykonawcy na jego adres.

 

Dni otwarte w Domu i Klubie Senior+

Za nami dni otwarte zorganizowane w Dziennym Domu Senior+ w Tymieniu oraz Klubie Senior+ w Mścicach. Na spotkania zawitali mieszkańcy wraz bliskimi w celu poznania oferty placówek, oraz wypełniania dokumentów rekrutacyjnych. Z udziałem w projekcie Senior + wiąże się drobna odpłatność, którą ustala w oparciu o dochody każdego uczestnika GOPS w Będzinie. W ramach planowanych w Domu i Klubie aktywności przewidziane są m. in. zajęcia ruchowe, warsztaty artystyczne, kurs komputerowy, czy wspólne warsztaty kulinarne.

Rekrutacja wciąż trwa! Wszystkich mieszkańców gminy Będzino w wieku 60+ zainteresowanych skorzystaniem z oferty Domu i Klubu Senior + zapraszamy do kontaktowania się z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie:

tel: +48 94 31 62 337 wew. 22, 23, 24

gops_bedzino@zeto.koszalin.pl

www.bedzino.naszops.pl/program-senior

 

Komputer bez tajemnic

Grupa mieszkańców naszej gminy w wieku 50 lat i więcej uczestniczyła w szkoleniu komputerowym realizowanym w ramach projektu „E-kompetentni” i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Uczestnicy szkolenia, mającego wymiar 140 godzin, nauczyli się podstaw pracy
z komputerem w obszarach informacji, komunikacji, tworzenia treści i bezpieczeństwa. Sprawdzianem  nabytych umiejętności i wiedzy był egzamin końcowy. Wszyscy zdali z wynikiem pozytywnym, otrzymali dyplomy ukończenia szkolenia komputerowego oraz „Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych z certyfikacją ECDL Profile DIGCOMP 8”. GRATULUJEMY!

Współorganizatorem szkolenia była Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie.

Danuta Sawicka

Dyrektor Biblioteki