Sukces uczennic SP w Łeknie!

Uczennice Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie zajęły pierwsze miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w  kategorii: tenis stołowy dziewcząt. W regionalnych zawodach, które odbyły się w Suchej Koszalińskiej, po bardzo emocjonujących zmaganiach, zawodniczki awansowały do finału wojewódzkiego.

Zwycięskiej drużynie, czyli Martynie, Wiktorii i Mai, oraz Pani Halinie Subel składamy serdeczne gratulacje i trzymamy kciuki za dalsze wyniki!

Spotkanie na temat rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Będzino odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych dotyczące rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. W spotkaniu dialogowym, które prowadziła Pani Agnieszka Hłobił wzięli udział także pracownicy Urzędu, oraz Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski i Zastępca Wójta Dariusz Markowski.

Rozmawiano o szansach i wyzwaniach związanych z podniesieniem jakości kształcenia uczniów. Dyskusja odbyła się w ramach projektu “Wsparcie kadry kierowniczej systemu oświaty (kadra JST II etap) w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów woj. zachodniopomorskie”.

Zaproszenie na spotkanie z sołtysami w dniu 3 grudnia b.r.

Szanowni sołtysi,

Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski zaprasza serdecznie na spotkanie w dniu 3 grudnia b.r. o godzinie 12.00. Miejsce spotkania to tradycyjnie już sala konferencyjna Urzędu Gminy w Będzinie.

Zapraszamy!

Dynie Glamour – warsztaty dla dorosłych

Rozświetlone wnętrze będzińskiej biblioteki, zapach kawy i domowego ciasta oraz gwar przyjaźnie prowadzonych rozmów, pozwoliły zapomnieć że jest to jeden z ponurych listopadowych dni. Spotkanie w ciepłej i sympatycznej atmosferze, w kameralnym, bardzo kreatywnym gronie Pań zaowocowało … nietuzinkowymi gipsowymi dyniami! Wielobarwne, dopasowane do kolorów domowego wnętrza, mogą stanowić element wystroju, jakiego nie kupi się w żadnym sklepie. Każda była inna i niepowtarzalna. Warsztaty prowadziła Anna Sawicka z Dziecięcej Strefy Kreatywnej Zabawy -Babakuba Kołobrzeg. W trakcie tychże warsztatów odbyła się także mała prezentacja na temat Gimnastyki Słowiańskiej dla Kobiet, którą poprowadziła instruktorka Monika Wałaszewska.

Danuta Sawicka

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.13.2019.MD                                                               Będzino, dn. 22 listopada 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XIII sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie na dzień 29 listopada  2019 r., o godz. 09:00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.     
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
b) Projekt nr 2 – w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028;
c) Projekt nr 3 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino
d) Projekt nr 4 – w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino
e) Projekt nr 5 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino;
f) Projekt nr 6 –
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 109/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino;
g) Projekt nr 7 –
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 72 położonej w obrębie ewidencyjnym Strzepowo w Gminie Będzino;
h) Projekt nr 8 –
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino nieruchomości oznaczonej nr działki 17/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Łopienica;
i) Projekt nr 9 – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Będzino na lata 2020-2022;
j) Projekt nr 10 – w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Będzino;

k) Projekt nr 11 – w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2020 w celu realizacji zamówienia publicznego.

6. Informacja Wójta z działalności między sesjami i udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania z ostatniej sesji.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Odbiór odpadów segregowanych w dniu 22.11.2019

Uwaga! Z powodu awarii odpady segregowane nieodebrane w dniu wczorajszym tj. 21 listopada, zostaną odebrane w dniu dzisiejszym. Za utrudnienia przepraszamy!