P R Z Y P O M N I E N I E Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

P R Z Y P O M N I E N I E

Podatek od nieruchomości

od osób fizycznych i prawnych

z tytułu  prowadzonej  działalności gospodarczej 

 

        Wójt Gminy Będzino przypomina wszystkim przedsiębiorcom oraz właścicielom nieruchomości,  na których jest prowadzona działalność gospodarcza  o obowiązku podatkowym z tytułu  podatku od nieruchomości.

Przedsiębiorcy rozpoczynający lub prowadzący działalność gospodarczą  na terenie Gminy Będzino są zobowiązani dokonać  odpowiedniego zgłoszenia lub złożenia oświadczenia .

Zgłoszenia dokonuje się w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej na formularzu IN-1 wraz z załącznikiem ZIN-1.  Niedopełnienie tego obowiązku , może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej .

Gdy właścicielem gruntu , lokalu lub  budynku , w  którym prowadzona jest działalność gospodarcza  jest osoba fizyczna lub osoba prawna , to właściciel lokalu/ budynku/gruntu   płaci właściwy podatek od nieruchomości (a nie przedsiębiorca będący najemcą).

W razie gdy lokal, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza posiada status lokalu komunalnego i jest w nim dozwolone prowadzenie działalności, to właściwy podatek od nieruchomości płaci przedsiębiorca, który przedmiotowy lokal wynajmuje (posiadacz).

Jeżeli nie ma stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej do celów podatkowych przyjęty zostanie adres zamieszkania , lecz jeśli nie są wykorzystywane pod tym adresem żadne grunty ani budynki do prowadzonej   działalności  gospodarczej   to  należy  złożyć oświadczenie , w  którym   określi    się   charakter    wykonywanej    działalności gospodarczej w terminie 14 dni od daty jej rozpoczęcia .

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 943162-552 ; 883018036

Osoba do kontaktu: Katarzyna Kubicka

Wznowienie bezpłatnych badań mammograficznych przez LUX MED – Powiat Koszaliński – Będzino

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że LUX MED wznawia wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania będą wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.
W pracowni będą mogły jednocześnie przebywać tylko trzy Panie, co zapewnia możliwość utrzymania dystansu 2 metrów. Przed badaniem pracownicy medyczni zmierzą Paniom temperaturę i poproszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji Pań będą także środki do dezynfekcji rąk.
Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.
W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:
• nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
• lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy
Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji Pań w miejscowości:
Będzino – 28 sierpnia 2020 w godzinach od 8.00 do 11.30 przy Gminnym Ośrodku Kultury, Będzino 21
Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.
Przypominamy, że badania wykonywane w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi nie wymagają skierowania , a tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby. Dlatego też, zachęcamy wszystkie Panie, które z powodu pandemii nie mogły wykonać badań we wcześniej umówionym terminie o nie zwlekanie z rejestracją na mammografię.

MOJA WIZJA ZEROOO – Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży Bezpieczeństwo, Zdrowie i dobrostan Rolnika

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że w związku z trwającą kampanią wdrażania Strategii Wizji Zero w rolnictwie w Polsce, dnia 30 czerwca 2020 roku zainaugurowana została II edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego (max. 2 – minutowego) filmu promocyjnego pod hasłem „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15-24 lata i będzie trwał do 30 września 2020 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl  oraz w jednostkach terenowych KRUS.

Komunikat dot. XXIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Szanowni Państwo, informujemy iż XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie z powodu usterek technicznych została przeniesiona na godzinę 10:45. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat

Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o metodzie zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę

 

Wniosek o oszacowanie szkód

Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łekno, stanowiącej własność Gminy Będzino.

Kliknij tutaj aby pobrać

Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Strzepowo, stanowiącej własność Gminy Będzino.

Kliknij tutaj aby pobrać

Wybory Prezydenckie 2020 – wyniki II tury w Gminie Będzino

Wybory prezydenckie za nami. Gmina Będzino zajęła drugie miejsce wśród gmin powiatu koszalińskiego pod względem frekwencji, która wyniosła ok. 70%.
Który z kandydatów uzyskał największą ilość głosów w Gminie Będzino?

Wyniki głosowania w drugiej turze

Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych

Więcej informacji na stronie: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/