Granty sołeckie 2020

Gmina Będzino stara się podejmować wszelkie inicjatywy na rzecz rozwoju lub poprawy istniejącej infrastruktury, integracji społeczności lokalnej angażując w realizację mieszkańców naszych miejscowości, jak również zaspokajać potrzeby zgłaszane przez naszych mieszkańców, a mające na celu poprawę jakości życia i bezpieczeństwa publicznego. Mając powyższe na uwadze przy współpracy sołectw i pracowników urzędu w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2020” ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, zgłoszenia wysłało 3 sołectwa. Nagrodą w konkursie była możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 10 000 zł, na zgłoszony do realizacji pomysł.

W Gminie Będzino trzy sołectwa otrzymały dofinansowanie na realizację swoich pomysłów:

Sołectwo Dobre – projekt pt. „Integrowanie  przez  działanie w Dobrem”

Sołectwo Łekno – projekt pt. „Zdrowo i oświatowo w Łeknie”

Sołectwo Śmiechów/Borkowice – projekt pt. „Strefa  rekreacji w miejscowości Borkowice”

Dzięki dofinansowaniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na terenie naszej gminy powstały trzy dobrze zaprojektowane przestrzenie publiczne, miejsca integracji społecznej. W realizację projektów zaangażowali się mieszkańcy poszczególnych sołectw, dzięki czemu sprawnie i szybko wszystko przebiegło. Dziękujemy Sołtysom poszczególnych sołectw za zdopingowanie swoich mieszkańców do pomocy w realizacji projektów, a co najważniejsze dziękujemy za pomysły.

 

 

WÓJT GMINY BĘDZINO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE

  • 2020-10-20 – Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Będzino z dnia 19.11.2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie – otwórz
  • Załącznik 1
  • Załącznik 2

ODEZWA O WYWIESZENIE OBWIESZCZENIA O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI – Km 454/19

ODEZWA O WYWIESZENIE OBWIESZCZENIA O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI – Km 454/19 – otwórz

 

Ogłoszenie – akcja gabaryty

INFORMACJA W SPRAWIE WYDAWANIA SKIEROWAŃ DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOSCIOWEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie informuje, że rozpoczyna wydawanie skierowań uprawniających  do otrzymania żywności w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”

Za wydawanie żywności odpowiada Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie. O terminie wydawania żywności będziemy Państwa informować wkrótce. Zaznaczamy: podstawą wydania żywności jest skierowanie.

Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów wymagają wsparcia w formie nieodpłatnej pomocy żywnościowej.
Do otrzymania skierowania uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.:
• 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

  • 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Rafał Turlej

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Będzinie

Skorzystaj z pomocy – grupa wsparcia.pl

Fundacja ADRA Polska i należący do niej portal Grupawsparcia.pl wraz z partnerem akcji: Fundacją PZU serdecznie zapraszają mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do udziału w grupach wsparcia online w celu zadbania o kondycję psychiczną i ogólne samopoczucie. Możliwe jest również przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa i konsultacji psychologicznych.

Darmowe grupy wsparcia online
Grupy wsparcia online, do udziału w których zaprasza Fundacja ADRA Polska, portal GrupaWsparcia.pl i Fundacja PZU są prowadzone przez ekspertów. Nabór do grupy wsparcia jest ciągły. Więcej informacji o naborze można znaleźć pod linkiem: https://grupawsparcia.pl/portal/grupy/11/grupa-wsparcia-dla-wszystkich/78

Darmowe poradnictwo psychologiczne
W ramach uczestnictwa w grupie wsparcia istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów psychologicznych z użytkownikami z województwa zachodniopomorskiego, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie. Program poradnictwa indywidualnego obejmuje zagadnienia dotyczące radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych związanych z pandemią, wzmocnienie zdrowia psychicznego i poczucia własnej wartości.

Promocja dla lokalnych grup wsparcia
Ponadto zachęcamy wszystkie lokalne grupy i ośrodki wsparcia działające w formie bezpośredniego kontaktu uczestników na terenie województwa zachodniopomorskiego do informowania lokalnej społeczności o swojej działalności za pośrednictwem darmowej reklamy na portalu GrupaWsparcia.pl pod linkiem: https://grupawsparcia.pl/lokalneGrupyWsparcia

Projekt ten sfinansowano ze Środków Fundacji PZU

Więcej informacji można otrzymać za pośrednictwem e-maila: kontakt@grupawsparcia.pl

Osoba do kontaktu:
Jakub Juszczyk
ADRA Polska
+ 48 690 890 690
kontakt@grupawsparcia.pl
ADRA Polska | www.adra.pl
Kontakt dla mediów:
Urszula Hajn
ADRA Polska
+ 48 790 796 718
uhajn@adra.pl
ADRA Polska | www.adra.pl

Rozporządzenie Nr 10/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Rozporządzenie nr 10/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego – otwórz

Dodatkowe polowania zbiorowe