Życzenia od Rady Gminy

Święto Niepodległości 2020

Narodowe Święto Niepodległości jest symbolem ogromnego sukcesu, na który złożyły się wysiłki kolejnych pokoleń Polaków, ale również symbolem jedności, solidarności i współpracy całego społeczeństwa. To wartości szczególnie ważne dzisiaj, w tak trudnych dla naszego społeczeństwa czasach. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy Polska odzyskała niepodległość. Z tej okazji rok rocznie w naszej gminie odbywało się szereg imprez kulturalnych upamiętniających to ważne wydarzenie. Tegoroczne obostrzenia związane z ogłoszeniem stanu epidemii nie pozwoliły nam na realizację corocznego turnieju szachowego, tenisa stołowego czy turnieju piłki nożnej. Ale dla upamiętnienia tego doniosłego wydarzenia proponujemy wirtualne obchody Święta Niepodległości w postaci wspomnień z lat ubiegłych jak również zapraszamy na msze odprawiane w intencji ojczyzny w kościołach w naszej gminie. Zachęcamy też aby w tak wyjątkowym dniu w historii naszej Ojczyzny dawać wyrazy naszego patriotyzmu poprzez wywieszenie biało-czerwonych flag. Ponad to korzystając ze strony Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu udostępniamy wydarzenia zaplanowane z okazji 11 listopada poprzez środki komunikacji elektronicznej i tak : Grafika informująca aby w południe 11 listopada zaśpiewać razem humn! Logo Biegu niepodległości Jubileusz 5 lat Baner dyktanda.pl na Święto niepodległości

logo niepodległaPrzypomnijmy sobie jak obchody Święta Niepodległości w Gminie Będzino odbywały się rok temu.

Zapraszamy do udziału w Konkursie NA GMINĘ O NAJWYŻSZYM ODSETKU SPISANYCH GOSPODARSTW

Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do 25 listopada 2020 r. Na zwycięskie gminy czekają wartościowe nagrody.  Regulamin konkursu znajduje się TUTAJ.

Numery telefonów rachmistrzów telefonicznych

Od 16 września do 30 listopada rachmistrzowie spisowi realizują wywiady telefoniczne. Rachmistrz może dzwonić z numerów 22 279 99 99 lub 22 666 66 62. Jednocześnie, aby usprawnić przebieg spisu i wesprzeć Państwa w wypełnieniu obowiązku spisowego, w poszczególnych województwach rachmistrzowie kontaktują się z Państwem również z numerów telefonów znajdujących się w poniższym wykazie:

 

50 LAT RAZEM

03 listopada 2020r. Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego obchodziło 5 par.
Wójt Gminy Będzino Pan Mariusz Jaroniewski życzył Dostojnym Jubilatom długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, w niegasnącej miłości otoczenia bliskich, wszelkiej pomyślności oraz doczekania kolejnych jubileuszy.
Jubilaci zostali udekorowani Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, otrzymali również listy gratulacyjne oraz upominki.

Państwo Helena i Stanisław Kowalscy z Łopienicy

 Państwo Wiesława i Roman Stelmacherowie ze Strachomina

Państwo Maria i Stanisław Talachowie z Mścic

Państwo Helena i Józef Szperlakowie z Mścic

Państwo Zofia i Stanisław Lutowie z Dobrzycy

Szanowni Jubilaci w tym szczególnym czasie w jakim teraz jesteśmy przekazuję Państwu najserdeczniejsze życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku najbliższych Wam osób.

Kierownik USC
Dorota Kokłowska

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW W URZĘDZIE GMINY BĘDZINO OD DNIA 4 LISTOPADA 2020 ROKU

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w okresie od 4 listopada 2020 r. do odwołania wprowadzony został ograniczony dostęp do pomieszczeń Urzędu Gminy Będzino dla interesantów.
Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację – należy składać w specjalnie przygotowanej skrzynce podawczej – parter (w przedsionku wejścia do urzędu) bądź kontaktować się bezpośrednio z odpowiednim pracownikiem telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW W URZĘDZIE GMINY BĘDZINO OD DNIA 4 LISTOPADA 2020 ROKU:

1. osobista obsługa interesantów odbywa się jedynie sprawach z zakresu:
– rejestracji stanu cywilnego,
– wydawania dowodu osobistego,
– rejestracji działalności gospodarczej,
– składania i otwierania ofert przetargowych,
2. obsługa interesantów, w powyższych sprawach odbywa się w przedsionku Urzędu Gminy (parter przy wejściu do urzędu) gdzie może się znajdować wyłącznie jeden interesant bez osób towarzyszących, za wyjątkiem:
– dziecka do ukończenia 13. roku życia,
– osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
– osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w Urzędzie,
– osoby wymagającej pomocy tłumacza,
– innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów,
3. w pozostałych sprawach obsługa interesantów odbywa się jedynie za pośrednictwem środków komunikacji na odległość w tym poprzez korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy pod adresem ePUAP: /ugbedzino/skrytka
4. w celu składania pism bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy umieszcza się skrzynkę podawczą na dokumenty na parterze Urzędu Gminy,
5. do skrzynki podawczej proszę nie wrzucać wniosków CEIDG-1 dot. ewidencji działalności gospodarczej bez wcześniejszej konsultacji telefonicznej z pracownikiem merytorycznym (tel. 94/3162551),
6. złożone dokumenty podlegają 24-godzinnej kwarantannie liczonej od zamknięcia Urzędu, zanim zostaną zarejestrowane i przekazane do realizacji,
7. nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia złożenia wniosków składanych do skrzynki podawczej, w momencie ich złożenia. Na wniosku proszę podać adres e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie,
8. formularze wniosków mogą być wysłane pocztą elektroniczną lub można je pobrać samodzielnie ze strony BIP – http://bip.bedzino.pl/,
9. nie ma możliwości osobistego odbioru dokumentów za wyjątkiem spraw o których mowa w pkt 1,
10. podczas składania oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego mogą być obecni jedynie nupturienci oraz świadkowie, a w przypadku jubileuszy jedynie jubilaci,
11. zaleca się kontakt telefoniczny i za pośrednictwem poczty elektronicznej z merytorycznym pracownikiem Urzędu Gminy celem uzyskania informacji na temat realizowanych spraw,
12. wszyscy interesanci Urzędu Gminy oraz pracownicy bezpośrednio ich obsługujący zobowiązani są do zakrywania ust i nosa,
13. odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy (sekretariat) – 94 3162 530
Kontakt mailowy – ug@bedzino.pl
Kontakt listowny – 76-037 Będzino 19
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /ugbedzino/skrytka

W związku z zaistniałą sytuacją przepraszam za utrudnienia oraz proszę o wyrozumiałość.
Mariusz Jaroniewski
Wójt Gminy Będzino

Zarządzenie Sędziego Sądu Okręgowego w Koszalinie I Wydział Cywilny Piotr Walencik Sygn. akt I C 167/20

Zarządzenie Sędziego Sądu Okręgowego w Koszalinie I Wydział Cywilny Piotr Walencik Sygn. akt I C 167/20 – otwórz

XXVIII Sesja Rady Gminy – transmisja

 

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości – Km 154/18

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości – Km 154/18 – otwórz

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI IX Kmp41/1

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI IX Kmp41/13 – otwórz