Komunikat o ogłoszeniu programu – opieka wytchnieniowa – edycja 2021

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021r, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, prosimy o kontakt osoby zainteresowane świadczeniem usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej z pracownikami socjalnymi Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie tel. 94 3162337

Usługi opiekuńcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie informuje, że od dnia 01 stycznia 2021 r. jest możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych. Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności. Wymiar i zakres usług Ośrodek Pomocy Społecznej ustala indywidualnie dla każdej osoby wymagającej pomocy. Zakres usług obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza oraz pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby tego potrzebującej.

Usługi opiekuńcze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie wykonywane są przez opiekunki zatrudnione przez tutejszy Ośrodek. Odpłatność za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Rady GminyNr XXIX/184/20 z dnia 3 grudnia 2020 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie u pracowników socjalnych. Osoba odpowiedzialna za koordynację usług opiekuńczych –Pani Joanna Cholewicz – Starszy Specjalista pracy socjalnej tel. 94 316 2337, 694-462-595

Godziny pracy w dniu 31.12.2020

Uprzejmie informujemy, że w dn. 31.12.2020 r. Urząd Gminy Będzino będzie czynny w godzinach od 8:00 do 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości – IX Km 363/20

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości – IX Km 363/20 – otwórz

Rozporządzenia Nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu koszalińskiego

Rozporządzenia Nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej  grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu koszalińskiego – otwórz

Komunikat

Konkurs rozstrzygnięty

Dnia 18 grudnia 2020 został rozstrzygnięty konkurs na świąteczny wianek i bombkę. Na konkurs wpłynęło 20 prac z gminy Będzino m.in z miejscowości: Stoisław, Mścice, Dobre Małe, Dworek, Smolne, Będzino, Będzinko, Tymień, Borkowice, Dobrzyca, Strachomino. Komisja miała ciężki orzech do zgryzienia ponieważ każda ozdoba została pięknie wykonana. Zostały wyłonione trzy pierwsze miejsca w każdej z trzech kategorii. Zwycięzcom gratulujemy!! Pozostali uczestnicy również otrzymali upominki, tak wiec każdy uczestnik biorący udział w konkursie został nagrodzony. Nagrody ufundował Wójt Gminy Będzino.

Życzenia świąteczne

 

Życzenia świąteczne od Rady Gminy