Graj z nami!

Sie ma! Jak możesz wspomóc tegoroczną akcję WOŚP?
❤ e-skarbona WOŚP. Kliknij: https://eskarbonka.wosp.org.pl/a85mg5
❤polub fanpage 🛒 Mikrus Lewiatan Będzino🐜 Mrówka Będzino Promocje. Każdy like to 1 zł dla WOŚP!!
❤licytuj przedmioty od mieszkańców naszej Gmina Będzino na allegro WOŚP #4670 👉Kliknij: https://tiny.pl/rjm3s
❤Puszki stacjonarne:
🌺Kwiaciarnia Fantazja, Będzino 22
👩‍👧‍👧Przedszkole w Będzinie, Będzino 31/1
🐜Sklep Mrówka w Będzinie, Będzino 16
📄Urząd Gminy w Będzinie, Będzino 19
🛒Sklep „Mikrus” w Będzinie, Będzino 22a
🛒Sklep „Murena” w Tymieniu, Tymień 22c
🛒Sklep „Kinia” w Tymieniu, Tymień 26A
🏫Szkoła Podstawowa w Dobrzycy, Dobrzyca 53
🛒Sklep w Dobrzycy, Dobrzyca 70
🛒Sklep w Słowienkowie, Słowienkowo 9
❤Jeden cel, jedna akcja! Mamy ogromne serca! Gramy! Wspólnie!

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Wójt Gminy Będzino jako organ podatkowy przypomina, że zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mają obowiązek złożenia do 31 stycznia deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości.

W tym dniu upływa również termin płatności I raty podatku od nieruchomości. Jeżeli nie sporządzono jeszcze deklaracji podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości na 2021 r. dla ułatwienia umieszcza się  link do formularzy podatkowych oraz obowiązujących stawek podatkowych w 2021 r.

Formularze: http://bip.bedzino.pl/index.php?id=2002&id2=340

Stawki podatkowe: http://bip.bedzino.pl/index.php?id=1971&id2=340.

Wszelkie informacje w tym temacie uzyskać można u Katarzyny Kubickiej pod nr telefonu 943162-552, 883 018 036.

Zapraszamy do udziału w WOŚP!

❤️❤️❤️Tegoroczny 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się pod hasłem “Finał z głową” i dotyczy laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy ❤️❤️❤️
👉W tym roku nie wychodząc z domu możesz zasilić naszą e-skarbonkę WOŚP #GminaBędzino. Kliknij w link: https://eskarbonka.wosp.org.pl/a85mg5
👉Puszki stacjonarne w:
🌺Kwiaciarnia Fantazja, Będzino 22
👩‍👧‍👧Przedszkole w Będzinie, Będzino 31/1
🐜Sklep Mrówka w Będzinie, Będzino 16
📄Urząd Gminy w Będzinie, Będzino 19
🛒Sklep „Mikrus” w Będzinie, Będzino 22a
🛒Sklep „Murena” w Tymieniu, Tymień 22c
🛒Sklep „Kinia” w Tymieniu, Tymień 26A
🏫Szkoła Podstawowa w Dobrzycy, Dobrzyca 53
🛒Sklep w Dobrzycy, Dobrzyca 70
🛒Sklep w Słowienkowie, Słowienkowo 9
👉Licytacje na allegro:
przedmioty z hasztagiem #4670Będzino
❤️❤️❤️Sie ma! Gramy Sztab #WOŚPRosnowo❤️❤️❤️

Informacja o zasadach BIOASEKURACJI w związku z realnym zagrożeniem wystąpienia kolejnych ognisk AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF) W KRAJUInformacja – otwórz

Informacja ASF – otwórz

Informacje na temat ASF

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Wszystkim Babciom i Dziadkom – z okazji ich święta
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, długich lat życia,
pociechy z wnucząt oraz wszelkiej pomyślności.
Ten szczególny dzień jest okazją, by podziękować Wam za:
ofiarowane serce, dobroć, cierpliwość i miłość,

którymi darzycie swoje wnuki każdego dnia.

Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski i pracownicy Urzędu

E-Skarbonka WOŚP!

Rusza nasza e-skarbonka #GminaBędzino!!! Jeśli chcesz wesprzeć 29 Finał WOŚP wejdź na link i nie wychodząc z domu zasil puszkę WOŚP ♥️ Sie ma!

https://eskarbonka.wosp.org.pl/a85mg5

#eSkarbonkaWOSP   #wosp2021

Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.31.2021.MD                                     Będzino dn. 21 stycznia 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

zwołuję
XXXI sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 28 stycznia 2021 r., o godz. 09:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Wolna trybuna.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021;
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029;
  c) Projekt nr 3 – Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Będzinie nr XII/113/07 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Będzinie;
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020-2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w roku 2021;
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021;
  f) Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie;
  g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021;
  h) Projekt nr 8 – Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.;
  i) Projekt nr 9 – Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
  j) Projekt nr 10 – Uchwała w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2021 rok.
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.
Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję w formie telekonferencji
z Urzędu Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19.

Informuję, iż osoby chcące wziąć udział w Wolnej trybunie podczas posiedzenia sesji,
powinny zgłosić taką chęć Do Biura Rady najpóźniej do dnia 26.01.2021, g. 10:00, w celu podania informacji technicznych do podłączenia się do telekonferencji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski