III Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych Dobrzyca 2012

W dniu 12 maja br. w sali Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy pod patronatem Wójta Gminy Będzino p. Henryka Brody i Starosty Koszalińskiego p. Romana Szewczyka odbył się II Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych. Imprezę otworzyli, życząc wspaniałej zabawy i owocnej rywalizacji Z-ca Wójta Gminy Będzino Henryk Lubocki i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Jerzy Łuczak.

W rywalizacji w poszczególnych kategoriach uczestniczyło 9 solistów, 2 kapele ludowe, 22 zespoły śpiewacze i 2 zespół pieśni i tańca. Jej efektem była ocena jurorów p. Liji Szatkowskiej, p. Freda Wojtana i przewodniczącego komisji dr Bogdana Matławskiego. Po burzliwych obradach wyłonieni zostali zwycięzcy  oraz wyróżniono zespoły i wykonawców:

W kategorii soliści:

I miejsce – Danielewska Wanda -Tymień,

II miejsce – Piskorz Elżbieta – Tymień,

III miejsce – Ksel Barbara – Bobolice

W kategorii kapele ludowe:

I miejsce – kapela „Swaty” z Będzina,

II miejsca nie przyznano

W kategorii zespoły śpiewacze:

I miejsce – „Trzech” z Koszalina

II miejsce – „ Sąsiedzi zza miedzy” z Wyszeborza

III miejsce –  „Olszyna” z Żydowa

W kategorii zespoły pieśni i tańca – przyznano dwa pierwsze miejsca:dla Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia bobolicka” z Bobolic i Zespołu  Ludowego „Kalina” z Dobrzycy.

Zwycięzcom poszczególnych kategorii wręczone zostały statuetki ufundowane przez Starostę Powiatowego w Koszalinie p. Romana Szewczyka oraz nagrody pieniężne przekazane przez pp. Lucynę i Kazimierza Parol prowadzących firmę w Mścicach.

Nagrodę Grand Prix przeglądu ufundowaną przez Wójta Gminy Będzino  p. Henryka Brodę otrzymał zespół Pieśni i Tańca „Ziemia bobolicka” z Bobolic.

            Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy i upominki w postaci Kalendarzy, Map Przewodników i roślin ozdobnych ufundowanych przez sponsora imprezy pp. Iwonę i Piotra Bigońskich „Ogrody HORTULUS”. W trakcie trwania przeglądu wykonawcy i zespoły miały możliwość zwiedzania ogrodów” HORTULUS” oraz dodatkowo zaprezentowania się przed zwiedzającymi je turystami.

Dziękujemy również Zarządowi Banku Spółdzielczego w Będzinie, który wsparł finansowo organizację przeglądu.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Dobrzycy przygotowały dla uczestników smaczny posiłek za co im dziękujemy.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I ZAPRASZAMY ZA ROK

[nggallery id=14]

opublikowano 14 maja 2012