W sobotę 4 października 2014 roku suitą kaszubską (wiązanką tańców i piosenek kaszubskich opracowaną przez Bernadettę Durbacz z CK 105 w Koszalinie) rozpoczęły się obchody jubileuszu 40-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca „KALINA”. Na scenie sali WDK w Dobrzycy zaprezentował się zespół w obecnym składzie: Wielgus Emila, Miklasińska Natalia, Włoch Dominika, Sztyrak Sylwia, Sztyrak Paulina, Lesiak Ola, Lesiak Maciek, Marszałek Bartek, Opala Wojtek, Wesoły Piotrek, Fedyk Renek, Kugler Radek , Wojtecki Bartek, Bryliński Michał, Bryliński Sławek, Kopacz Artur, na akordeonie akompaniował Jerzy Łuczak, na kontrabasie Stanisław Potocki i na skrzypcach Stefan Wawrzeńczyk.

Po tym muzycznym i tanecznym wstępie prowadzący uroczystość pani Anna Janiuk i pan Stefan Wawrzeńczyk powitali przybyłych gości w osobach: Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie Andrzeja Nożykowskiego, Wójta Gminy Będzino Henryka Brodę, Z-cę Wójta Gminy Będzino Henryka Lubockiego, Przewodniczącego Rady Powiatu w Koszalinie Dariusza Kalinowskiego, Starostę Koszalińskiego Romana Szewczyka, W-ce Starostę Koszalińskiego Andrzeja Leśniewicza, Radną Powiatu Koszalińskiego Elżbietę Góral, Radnych Gminy Będzino, Dyrektora Banku Zachodniego WBK Grupa Santander Waldemara Kniecia, Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Będzino, kulturoznawcę, etnologa, etnomuzykologa, Profesora US doktora habilitowanego Bogdana Matławskiego, Koło Gospodyń Wiejskich i Radę Sołecką z Dobrzycy, sołtysów Gminy Będzino, przedstawicieli jednostek OSP Gminy Będzino, przybyłe zaprzyjaźnione zespoły folklorystyczne, redaktora Władysława Króla, Renatę Pacholczyk – redaktor Polskiego Radia Koszalin oraz wszystkich przybyłych, którzy zechcieli swą obecnością uświetnić obchody tak zacnego jubileuszu. Szczególnie mocno i gorąco witani byli wszyscy przybyli członkowie zespołu Kalina, którzy w ciągu tych 40 lat zaangażowali się w życie zespołu, brali udział w występach, wyjazdach a często ich dalsze losy życiowe zapoczątkowane zostały w zespole (tu się poznawały, rodziły się uczucia i w efekcie zawartych zostało kilkanaście małżeństw).

Następnie na scenę zaproszony został Przewodniczący Rady Powiatu Koszalińskiego Dariusz Kalinowski, który uzasadniając decyzję Rady Powiatu wręczył Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i zarazem kierownikowi zespołu Jerzemu Łuczakowi Medal „Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego”. Medal ten zgodnie z regulaminem (Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/170/2004 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2004 r.) jest wyrazem podziękowania i uznania Powiatu Koszalińskiego dla osób, których działalność w szczególny i znaczący sposób wpływa na rozwój powiatu. Wyróżnione Medalem osoby na stałe wpisani są w karty historii, powiększając listę autorytetów w zakresie rozwoju i promocji samorządu’.

„Z woli ludzi i potrzeby serca…” to pierwsze słowa zapisane w kronice zespołu „Kalina” dotyczące przesłania, które zapoczątkowało powstanie zespołu. W początkowym okresie działalności w zespole były panie śpiewające piosenki z różnych regionów Polski i dopiero za kilka lat dołączyli mężczyźni i wprowadzony został taniec. Dla tych pierwszych i najstarszych członków zespołu czyli dla: Marii Wanat, Krystyny Łuczak, Teodory Kocik, Marii Błąkała, Jerzego Łuczaka, Alicji Modrzejewskiej, Michaliny Pecyna, Stefana Wawrzeńczyka, Tadeusza Skrzypczyka, Marianny Kasprzyk i Heleny Lemiecha podarowano pamiątkowe tablice za zaangażowanie w powstanie zespołu oraz aktywną prace na rzecz upowszechniania polskiej kultury ludowej i propagowanie folkloru na terenie swojej miejscowości, gminy i regionu. Nagrody wręczyli Wójt Gminy Henryk Broda oraz Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Nożykowski.

W dalszej części wystąpiły z prezentacjami artystycznymi, życzeniami i upominkami zaprzyjaźnione z Kaliną zespoły: „Jantarowy kwiat” z Koszalina, „Zalesie” z Mścic, kapela „Swaty” z Będzina, „Zgoda” z Wyszewa, „Jagody” z Niedalina, „Popowianie” z Popowa, „Jarzębiny” ze Świeszyna, „Manowskie Malwy” z Manowa i „Kwiaty polskie” z Tymienia. Swoje życzenia w przerwach między występami zespołów złożyli również przedstawiciele instytucji i organizacji, dyrektorzy szkół oraz osoby, które doceniają pracę i walory Kaliny.

Po prezentacjach zespołów ponownie wystąpiła „Kalina” zasilona po dwóch tańcach wszystkimi przybyłymi członkami zespołu prezentując kilka pieśni ze swego 40- letniego repertuaru. I był to kulminacyjny punkt uroczystości, gdyż Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski wręczył na ręce najstarszej członkini zespołu Medal dla Zespołu Kalina „Zasłużony dla Gminy Będzino” , który został przyznany przez Radę Gminy w Będzinie w uznaniu zasług dla Gminy. Swoje życzenia i podziękowania dołączyli również Wójt Gminy Henryk Broda, który ufundował okolicznościową tablicę z tej okazji, Starosta Koszaliński Roman Szewczyk, W-ce Starosta Andrzej Leśniewicz, prof. Bogdan Matławski oraz Radna Powiatu Koszalińskiego Elżbieta Góral, która również uhonorowała wiązankami kwiatów najstarszą i najmłodszą członkinię zespołu.
Na zakończenie części oficjalnej zabrał głos kierownik zespołu Jerzy Łuczak dziękując wszystkim za okazaną życzliwość, życzenia, podarunki i wyróżnienia, które otrzymał i on indywidualnie i zespół „Kalina”. Stwierdził jednak, że cała długoletnia działalność zespołu jak i dzisiejsza uroczystość nie odbyłaby się , gdyby nie pomoc i wsparcie przyjaciół zespołu – instytucji i osób prywatnych. Podziękował serdecznie władzom naszej gminy oraz władzom powiaty koszalińskiego za wsparcie finansowe i pomoc organizacyjną, Piekarni Bajgiel z Będzina, Piekarni państwa Paczkowskich z Dobrzycy , Państwu Miklasińskim, Państwu Włochom, Panu Januszowi Obrembskiemu i Kołu Łowieckiemu „Dzik”, p. Zbigniewowi Wawrykowi, przewoźnikom p. Zbigniewowi Krasowskiemu oraz Henrykowi Stępniowi. Podziękował Radnej Powiatu Koszalińskiego Elżbiecie Góral za wkład finansowy oraz osobiste zaangażowanie się w pomoc przy organizacji dzisiejszego święta, Ochotniczej Straży Pożarnej i Radzie Sołeckiej z Dobrzycy za długoletnią współpracę, zrozumienie potrzeb i wspólne działanie. Szczególne jednak podziękowania skierował dla pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Dobrzycy, które często biorą udział w wyjazdach zespołu, pomagają w jego sprawnym funkcjonowaniu a w dniu dzisiejszym przygotowały pod względem kulinarnym drugą część uroczystości. Na tą drugą część zostali zaproszeni wszyscy przybyli uczestnicy obchodów 40-lecia zespołu. Zabawa przy wspólnych tańcach , śpiewach popisach artystycznych obecnych i byłych członków „Kaliny” trwała do białego rana. Życzymy zespołowi dalszych sukcesów i kolejnych rocznic, gdyż gromkie sto lat od uczestników uroczystości rozlegało się kilkakrotnie.

Jerzy Łuczak