Poszerzenie horyzontów myślowych i kręgu zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez poszukiwanie wartościowej literatury, propagowanie piękna i kultury języka polskiego oraz pogłębianie przyjaźni wśród uczestników, to główny cel 46. Turnieju Recytatorskiego. 6 maja 2014 r. na scenie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie, w szranki stanęli i swoje talenty recytatorskie i zdolności aktorskie zaprezentowali uczestnicy eliminacji gminnych Regionalnego Turnieju Recytatorskiego.Przedstawili urozmaicony, niepowtarzający się  repertuar wierszy i prozy, w większości współczesnych poetów i pisarzy. Komisja w osobach; Ewa Turowska, Małgorzata Zychowicz i Krystyna Najdzion, wytypowała 6. laureatów, którzy  będą reprezentować Gminę Będzino w eliminacjach powiatowych. Są to: Paweł Korona, Agnieszka Andrzejewska, Julia Śnieżko, Paweł Szlichta, Patryk Szlichta i Natalia Reczkowska. Natomiast wyróżnienia otrzymali: Nikola Skowron, Roksana Majchrzak, Amelia Andrzejewska, Lena Kowalczyk, Karolina Grajper, Wiktoria Banaszczak, Aleksandra Bujalska, Anna Jaroniewska i Klaudia Zabłuda. Ewa Turowska, prowadząca Mini Studio Poezji i Piosenki w CK 105, przeprowadziła krótki wykład na temat doboru repertuaru, tajników aktorstwa, wystąpień publicznych i zachowania się na scenie. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni książkami i dyplomami, które wręczali Henryk Broda – Wójt gminy, Krystyna Najdzion – Z-ca przewodniczącego Rady Gminy oraz  Danuta Sawicka – Dyrektor biblioteki.

Młodym utalentowanym wykonawcom dziękujemy za niezwykłe emocje intelektualne, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie i przygotowanie uczniów, Wójtowi Gminy i Paniom z komisji za poświęcony czas.

[nggallery id=129]