„Złote Gody” – to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne  i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek. Państwo Krystyna i Stefan Sondeccy  z Tymienia w dniu  12 sierpnia 2017r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie obchodzili  Złote Gody w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół.

Wójt Gminy Będzino Pan Henryk Broda w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dokonał aktu dekoracji przyznawanymi medalami za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Pan Andrzej Nożykowski przekazał list gratulacyjny.

Pani Krystyna urodziła się na terenie Niemiec. Do Polski przyjechała z rodzicami w 1948r. do Ostrowa Wielkopolskiego.  Na teren Gminy Będzino do m. Borkowice przyjechała w 1955r. już z sąsiedniej Gminy z miejscowości Biesiekierz. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w 1962r. podjęła pracę w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Miłogoszczy jako referent. Od 1966r. pracowała w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Strzepowie na stanowisku kadrowej, a następnie w Tymieniu, aż do uzyskania emerytury. Będąc na emeryturze pracowała jeszcze na pół etatu jako Sekretarz Szkoły Podstawowej w Tymieniu.

Od 2004r. jest Sołtyską  sołectwa Tymień, a od 7 lat śpiewa w zespole śpiewaczym „Kwiaty Polskie” w Tymieniu.

Pan Stefan pochodzi z miejscowości Korytniki koło Przemyśla wraz z rodzicami i rodzeństwem  na teren Gminy Będzino przyjechał do Strachomina w 1948r. Po ukończeniu szkoły podjął pracę w grupie melioracyjnej przy PGR Strzepowo, a następnie w Tymieniu, gdzie pracował do uzyskania emerytury.  Pasją Pana Stefana jest  uprawa ogrodu oraz malarstwo  pejzaży.

Państwo Sondeccy   związek małżeński zawarli 15 lipca 1967r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dobrzycy.

Od 1970r. mieszkają w Tymieniu, mają  2 synów : Tomasza i Mirosława oraz 2 wnuczki Aleksandrę i Annę.

Życzymy Państwu wielu dalszych lat w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku najbliższych Wam osób, by przeżyte wspólnie lata niosły ze sobą tylko dobre wspomnienia, a nadchodzące lata pozwalały spełniać marzenia i przeżywać kolejne jubileusze.

Kierownik USC Dorota Kokłowska

[av_gallery ids=’91287,91302,91317,91332,91344,91356′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-mqgdbj’]